Stąd/Dokąd #2: Edukacja regionalna w szkole
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo  /  Edukacja

Stąd/Dokąd #2: Edukacja regionalna w szkole

  • Wydarzenie archiwalne: 09.03.2023
Miejsce:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w ToruniuToruń, Czerwona Droga 8
Przywracanie lub podtrzymywanie lokalnej tożsamości nie może być możliwe bez realizowania szeroko pojętej edukacji regionalnej. Organizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu debata ma na celu zaprezentować czym jest i jakie są cele edukacji regionalnej, jak w praktyce jest realizowana oraz jakie wyzwania i pozytywne zmiany można zaobserwować obecnie w naszym województwie w tej materii. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele trzech środowisk: nauczyciel i autor kanału „Urywki Historii“ Szymon Wiśniewski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Sławomir Żebrowski oraz Marcin Woźniak dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu – lokalnego centrum animacji kulturalnej i historycznej. W trakcie dyskusji poruszone zostaną kwestie:

• jak można zdefiniować edukację regionalną i jej cele;
• jak w praktyce realizować cele edukacji regionalnej w swojej pracy;
• jakie wyzwania i problemy można napotkać podczas realizacji działań;
• jakie zmiany w zakresie edukacji regionalnej można dostrzec na przestrzeni ostatnich lat.

Uczestnicy debaty:
• Szymon Wiśniewski – nauczyciel z Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, autor kanału na platformie YouTube o nazwie „Urywki Historii” dotyczącego Golubia-Dobrzynia i okolicznych miejscowości, twórca profilu poświęconego Ziemiom Pogranicza
• Marcin Woźniak – Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, samorządowej instytucji kultury posiadającej bogatą ofertę lekcji o tematyce regionalnej
• Sławomir Żebrowski – Dyrektor Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, instytucji organizującej warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – w tym w zakresie edukacji regionalnej, prowadzi ona także Kujawsko-Pomorską „E-Szkołę”

Moderator debaty:
• Patryk Banasiak – Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Zapraszamy do wysłuchania i wzięcia udziału w dyskusji!

CZWARTEK 9 marca, godz. 17.00-18.30
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa, Czerwona Droga 8, Toruń
Stąd/Dokąd – dyskusje o dziedzictwie to organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu cykliczne spotkania oparte o wymianę myśli i doświadczeń różnych środowisk, które zajmują się badaniami i upowszechnianiem rozmaitych składników i kształtów dziedzictwa kulturowego. Do naszej siedziby w Toruniu będziemy zapraszać naukowców, pracowników instytucji kultury i oświaty, regionalistów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i inne osoby, którym tematyka lokalnego dziedzictwa jest szczególnie bliska. W trakcie dyskusji poruszymy m.in. kwestię tożsamości lokalnej, wyróżników regionalnych, krajobrazu kulturowego, „trudnego” dziedzictwa.

Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Powiązane wydarzenia