Stąd/Dokąd #1 Oblicza tożsamości lokalnej
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo

Stąd/Dokąd #1 Oblicza tożsamości lokalnej

  • Wydarzenie archiwalne: 26.01.2023
Miejsce:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w ToruniuToruń, Czerwona Droga 8
Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Stąd/Dokąd. Dyskusje o dziedzictwie". To cykl spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk, którzy zajmują się badaniami i upowszechnianiem rozmaitych składników i kształtów dziedzictwa kulturowego.
Gośćmi spotkań będą naukowcy, pracownicy instytucji kultury i oświaty, regionaliści, przedstawiciele organizacji pozarządowych i inne osoby, którym tematyka lokalnego dziedzictwa jest szczególnie bliska. W trakcie dyskusji poruszymy m.in. kwestię tożsamości lokalnej, wyróżników regionalnych, krajobrazu kulturowego, „trudnego” dziedzictwa.

#1 Oblicza tożsamości lokalnej
Celem pierwszej debaty jest poruszenie problemu tożsamości lokalnej. Każdy region na przestrzeni wieków kształtował własną specyfikę. Wpływały na to m.in. podział etnograficzny, położenie geograficzne i geopolityczne, migracje, polityka regionalna, a także współczesne procesy globalizacyjne. W trakcie dyskusji poruszone zostaną kwestie:
• czym jest tożsamość lokalna;
• czy tożsamość lokalna jest współcześnie potrzebna, jak tak to komu;
• z jakimi elementami kulturowymi utożsamiają się współcześni mieszkańcy naszego regionu;
• jakie czynniki wpływają na współczesną tożsamość lokalną;
• w jakim kierunku są prowadzone badania nad tożsamością lokalną w regionie,
• w jaki sposób budować tożsamość lokalną.
Uczestnicy debaty:
• dr Rafał Kleśta-Nawrocki – Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu
• Agnieszka Kowalkowska - Dyrektor Biura Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
• Andrzej Szalkowski - Dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
Moderator debaty:
• dr Michał Antonowicz – Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!
Zespół Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu

Źródło: Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu