Spotkanie autorskie z Barbarą Chojnacką i promocja książki
Literatura

Spotkanie autorskie z Barbarą Chojnacką i promocja książki "Życie artystyczne w Bydgoszczy w latach 1920-1939"

  • Wydarzenie archiwalne: 20.12.2023
Miejsce:
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Gmach główny Gdańska 4Bydgoszcz, ul. Gdańska 4

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Barbarą Chojnacką i promocję książki „Życie artystyczne w Bydgoszczy w latach 1920-1939”!

Książka jest pierwszą monografią poświęconą życiu artystycznemu i środowisku plastycznemu Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywojennym, skupiającą się na sztukach plastycznych.

W kolejnych rozdziałach, w ujęciu chronologiczno-problemowym, zaprezentowano działalność najważniejszych instytucji i towarzystw opieki nad sztuką oraz związków i ugrupowań plastycznych, określających specyfikę kształtującego i zmieniającego się życia artystycznego. Przedstawiono szkolnictwo artystyczne (Państwowa Szkoła Przemysłu Artystycznego), dynamiczną działalność wystawienniczą Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, kulturotwórczą rolę Muzeum Miejskiego, zwłaszcza w odniesieniu do lokalnego środowiska artystycznego, funkcjonowanie powstających w Bydgoszczy związków i ugrupowań artystów, działalność Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Rady Artystyczno-Kulturalnej. Ostatni z rozdziałów stanowi uzupełnienie bydgoskiego życia artystycznego o zjawiska pozainstytucjonalne, m.in. początki prywatnego kolekcjonerstwa.

Narodziny i dynamiczny rozwój nowego, lokalnego ośrodka sztuki przywołują artyści, zarówno znani, zapisani na kartach historii (Antoni S. Procajłowicz, Jan Wysocki, Jerzy Rupniewski, Karol Mondral), jak i zapomniani (Wacław Gromek, Kazimierz Lipiński, Kazimierz Z. Rafiński).

Książka wypełnia lukę w badaniach nad sztuką polską międzywojnia, przyczyniając się do uzupełnienia artystycznej mapy kraju. Publikacja obejmuje nowe, nieznane dotychczas materiały archiwalne i ikonograficzne, w istotny sposób wzbogacając wiedzę o bydgoskim środowisku artystycznym, a w szerszym kontekście o relacjach i kontaktach pomiędzy ośrodkami artystycznymi w całej Polsce.

W publikacji istotną rolę odgrywają zagadnienia kulturotwórczej roli Muzeum Miejskiego,
z przedstawieniem działalności wystawienniczej i kolekcjonerskiej w dziedzinie sztuki. W związku z tym książka została włączona do programu obchodów 100-lecia Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Barbara Chojnacka, starszy kustosz, kierownik Galerii Grafiki i Rysunku, przedstawi kulisy pracy przy przygotowaniu publikacji o życiu artystycznym w Bydgoszczy w czasach II Rzeczypospolitej, skupiającej się na sztukach plastycznych – malarstwie, rzeźbie, grafice i rysunku.

Wstęp: 1 zł od osoby

Liczba miejsc ograniczona. Bilety można zakupić w kasie Muzeum oraz przez Internet.

Decyduje kolejność zakupu biletów!Źródło: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz
tel.: 52 52 53 555