Skarby z ziemi wydarte. Prehistoryczne wyroby z brązu i żelaza odkryte w rejonie beskidzkiego przełomu rzeki Soły – wystawa czasowa
Dziedzictwo  /  Sztuki wizualne

Skarby z ziemi wydarte. Prehistoryczne wyroby z brązu i żelaza odkryte w rejonie beskidzkiego przełomu rzeki Soły – wystawa czasowa

  • dzisiaj
    ⟶ DO 13.10
Podany czas trwania wystawy nie uwzględnia dni wolnych oraz rzeczywistych godzin otwarcia. Przed wizytą w danym obiekcie prosimy o kontakt z organizatorem celem potwierdzenia dostępności ekspozycji.
Miejsce:
Muzeum w BiskupinieBiskupin
To szczególna propozycja wystawiennicza. Stwarza ona możliwość obcowania widza z prawdziwymi skarbami sprzed 2600 lat – zespołami cennych przedmiotów o dużej wartości, nie tylko dla ich odkrywców, ale również dla tych, którzy je ukryli w ziemi. Zostały one odkryte w latach 2019–2021 w trakcie badań prowadzonych przez Dział Archeologii Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej w rejonie beskidzkiego przełomu rzeki Soły, w okolicach Kobiernic i Porąbki.

Na wystawie prezentowane są cztery prehistoryczne depozyty, składające się z przedmiotów brązowych i żelaznych, oraz znaleziska luźne wyrobów żelaznych. Są to zapinki, bransolety, naszyjniki, szpile oraz sierpy. Łącznie udostępnionych zostało czterdzieści przedmiotów, datowanych na czasy wczesnej epoki żelaza (750–400 p.n.e.).

Prezentowana ekspozycja daje niepowtarzalną okazję do zetknięcia się widza z problematyką archeologii Karpat, m.in. z zagadnieniami początków zastosowania żelaza na tych terenach oraz funkcjonowania dalekosiężnych kontaktów handlowych w okresie wczesnej epoki żelaza.

Wystawa czasowa w pawilonie wystawienniczym Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, prezentowana w terminie od 27 czerwca do 13 października 2024 r.

Wystawa przygotowana przez Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej.

Kuratorzy wystawy i autorzy tekstu: Bożena Chorąży, Bogusław Chorąży (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej).

Kurator wystawy z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie: Marek Lewandowski.

 Źródło: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie