Rezerwat archeologiczny. Wystawy muzealne.
Dla dzieci  /  Dziedzictwo

Rezerwat archeologiczny. Wystawy muzealne.

  • dzisiaj
    ⟶ stała
Podany czas trwania wystawy nie uwzględnia dni wolnych oraz rzeczywistych godzin otwarcia. Przed wizytą w danym obiekcie prosimy o kontakt z organizatorem celem potwierdzenia dostępności ekspozycji.
Miejsce:
Muzeum w BiskupinieBiskupin
Rezerwat archeologiczny w Biskupinie jest jednym z największych w Europie. Dzięki swojej wyjątkowej wartości dla dziedzictwa kulturowego Polski został uznany za Pomnik Historii. Obejmuje on obszar około 38 ha z licznymi śladami dawnego osadnictwa, od epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Z nich najsłynniejsze jest stanowisko na półwyspie Jeziora Biskupińskiego z pozostałościami osady obronnej z przełomu epok brązu i żelaza – niezwykle istotne dla tzw. „archeologii mokrej” zajmującej się stanowiskami bagiennymi i torfowymi. Jego odkrycie znalazło się w gronie 100 najważniejszych archeologicznych odkryć XX wieku. Dziś w rezerwacie znajdują się chata pałucka – obiekt etnograficzny, wpisany do rejestru zabytków, oraz rekonstrukcje:

  • obozowiska łowców i zbieraczy (wizualizacja),

  • osady pierwszych rolników,

  • osady obronnej na półwyspie,

  • grobów skrzynkowych,

  • wioski piastowskiej.


Więcej na: http://www.biskupin.pl/rezerwat-archeologiczny/

Wystawy muzealne

Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim – wystawa obecna w pawilonie muzealnym, czynna przez cały rok. Poświęcona jest dziejom Biskupina w świetle dostępnych źródeł archeologicznych i historycznych. Pokazuje dawne osadnictwo od czasów późnopaleolitycznych łowców-zbieraczy, przez epokę pierwszych rolników, epokę budowniczych słynnej osady obronnej na półwyspie Jeziora Biskupińskiego, po wczesne i późne średniowiecze. Obok zabytków archeologicznych, pozyskanych z badań wykopaliskowych w Biskupinie i okolicach, na wystawie można zapoznać się z kopią ważnego dla historii Biskupina dokumentu, Bulli Innocentego II z 1136 roku, w którym po raz pierwszy wymieniona jest nazwa obecnej miejscowości.

Epoka pierwszych rolników – wystawa sezonowa, dostępna w rekonstrukcji „długiego domu” na terenie „Osady pierwszych rolników”, czynna od maja do października. Dotyczy przemian kulturowych zachodzących w epoce neolitu z perspektywy rejonu dzisiejszego Biskupina. Ukazuje doniosłą rolę wprowadzenia rolnictwa i hodowli dla rozwoju społeczno-gospodarczego mieszkających tu grup ludzkich. Obrazuje ich życie codzienne i obrzędowość – nowe techniki gładzenia narzędzi z kamienia i wiercenia w nich otworów, przedmioty z kości i poroża, gliniane naczynia oraz pierwsze ozdoby miedziane.

Zwiedzanie

Obejmuje rezerwat archeologiczny i pawilon muzealny z wystawami. Od maja do września w rezerwacie można spotkać edukatorów i odtwórców dawnego rękodzieła. Od października do kwietnia rezerwat pustoszeje, ale i wówczas warto odwiedzić Muzeum i podziwiać rekonstrukcje pradziejowych i wczesnośredniowiecznych obiektów oraz piękno przyrody.

Rezerwat można zwiedzać z czworonogiem. Pies musi być na smyczy i w kagańcu. Nie można z nim wejść do pawilonu muzealnego, do budynków na terenie rekonstrukcji oraz do Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego.

Fotografowanie oraz nagrywanie filmów na terenie MAB w celach niekomercyjnych i bez prawa publikacji nie wymaga zgłoszenia i jest bezpłatne (obowiązuje zakup biletu wstępu do Muzeum) → szczegóły.

Zwiedzanie z przewodnikiem wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu drogą mailową lub poprzez Formularz rezerwacji!
Uwaga!
Czas oczekiwania na potwierdzenie rezerwacji wynosi obecnie do 4 dni roboczych.

Od 1 maja do 16 października (z wyjątkiem okresów 24 czerwca – 1 lipca oraz 1 – 13 września), od wtorku do niedzieli, w godzinach 9.00–17.00 po Jeziorze Biskupińskim kursuje statek pasażerki „Diabeł Wenecki”. Rejs statkiem to wyjątkowa okazja do podziwiania naszego rezerwatu z zupełnie innej perspektywy.

Bilety

Bilety nabyć można w kasach po przyjeździe do Muzeum. Warto jednak oszczędzić czasu, kupując je wcześniej na stronie https://www.biskupin.pl/bilety/

 

Źródło: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Biskupin 3
88-410 88-410 Biskupin
tel.: +52 302 50 55