Logo partnera
Sztuki wizualne

PROGRAM NA II KWARTAŁ 2016

  • Wydarzenie archiwalne: 01.04.2016
Miejsce:
Galeria Sztuki WozowniaToruń, ul. Ducha Św. 6

Do 03. 04. 2016 trwa wystawa: Hubert Hilscher / Plakat


 


Sebastian Kłosowski Bez ujścia Without issue


01. 04 – 03. 05.


Otwarcie wystawy: 01. 04. (piątek), godz. 18


„Wystawa WITHOUT  ISSUE  jest analizą "miejsca". Przedstawia nietrwałość przedmiotów w kontekście pamięci o nich, dzięki czemu daje widzowi komfort odszukania wartości ponadczasowych i istotnych. "Prace konstruowane są jak definicje, w których słowa odzyskują znaczenie." Widz może kontestować - zadając pytanie - czy resztki otaczającego go świata przeszłości są jeszcze coś warte?


Wystawa składa się z instalacji, które eksponują elementy (detale świata materialnego) nie dla ich estetyki lecz znaczeń. Każda propozycja to "zdefiniowany świat", w którym nie ma komercji i estetyzacji. Wystawa zatrzymuje widza w miejscu, w którym być może nigdy nie przyszłoby mu się zatrzymać. Powrót do pełni współczesnego świata dla większości elementów wystawy jest już niemożliwy. Człowiek zwykł postrzegać świat jako coś naturalnego czy dogłębnie zrozumiałego. Może to jednak powodować, że jego percepcja nawet latami przyswaja sobie złudzenia, traktując je jak prawdy. Wystawa ma skłaniać do refleksji, że człowiek może pozostawać niewolnikiem swojej wiedzy i kondycji bez względu na czas i miejsce.


Sztuka przechodząc nad ułomnościami człowieka próbuje zdefiniować przekaz prawdy. Znaczenia i przestrzenie przez nią przedstawiane powinny rysować się w każdym człowieku same, nie powinny powielać złudzeń, mają budować rzeczy nowe; prawdziwe.” Sebastian Kłosowski


Sebastian Kłosowski urodził się 1970 roku, w Toruniu.  W  roku 1996 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie UAP). Artysta wywodzący się z postkonceptualnego środowiska poznańskiej ASP, którego ważnymi współtwórcami byli jego wykładowcy: Jerzy Ludwiński, u którego zrealizował dyplom z zakresu teorii sztuki, oraz Jarosław Kozłowski prowadzący Pracownię Instalacji i Rysunku, w której Kłosowski zrealizował dyplom praktyczny. W latach 1995 – 97 współpracował ściśle z Fundacją Praktyk Artystycznych „i”, uczestnicząc w jej wystawach. Prezentował swoją twórczość na wystawach: w 1995 wystawa „pozornie szkicowe i niedbałe”, Galeria Tumult w Toruniu; w 1999 wystawa Linia Cięcia  w Galerii Działań, Warszawa i w 1999 wystawa w Galerii nad Wisłą w Toruniu.


 


Justyna Olszewska  Autotomia  (wideo + obiekt)


01. 04 – 03. 05.


Otwarcie wystawy: 01. 04. (piątek), godz. 18


„Osobnik odrzuca część swojego ciała. W momencie zagrożenia ulega on procesowi samo oddzielenia – traci część siebie. Usunięty fragment staje się obcy, a puste miejsce ulega procesowi częściowej regeneracji (…)”


„Wystawa Justyny Olszewskiej pt. Autotomia, jest zapowiedzią większego cyklu, którego odsłona planowana jest na luty 2017 roku. Będzie konsekwentną kontynuacją dotychczas poruszanych przez nią tematów związanych z cielesnością, a przede wszystkim ze skórą – którą artystka porównuje do mapy ludzkich doświadczeń. Skóra, membrana, nasza zewnętrzna warstwa nieustannie ściera się ze światem zewnętrznym, ulega transformacjom, mechanicznym uszkodzeniom. Z jednej strony traktowana jest jak pancerz, który chroni nasze wnętrze przed światem, z drugiej strony jest łącznikiem pomiędzy tym, co skryte w głębi nas, a tym, co nas otacza. Jest spoiwem, które niejako „zlepia” się z miejscem, przedmiotem, osobą, a w momencie nieuniknionego czasem rozerwania równocześnie dochodzi do procesu samooddzielenia. Artystka w swoich wideoperformance’ach po raz kolejny wejdzie w relacje z materią. Obiekty, z którymi będziemy obcować z założenia mają ulegać ciągłym transformacjom – posiadają pamięć dotyku, a właściwie dotyk pamięci”.


Justyna Olszewska (ur. 1990) w roku 2015 uzyskała dyplom magisterski na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Obecnie jest asystentką w II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP.  Jej  twórczość obejmuje działania z zakresu performance, wideo – art’u, instalacji, fotografii, animacji, rzeźby. Prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych w 2015 - Obłonienie MONA Inner Space Poznań; w 2014 - Nowy Interakcjonizm, Salon Wystawienniczy Rarytas, Poznań;  i zbiorowych, gościła także w Wozowni w 2014 -  wystawa zbiorowa Mdłości.


 


Laboratorium sztuki 2016 - Artysta jako podróżnik / kuratorka: Maria Niemyjska


Michał Smandek  Słońce Ziemi zgasło


01.04. – 03. 05.


Otwarcie wystawy 01. 04. (piątek), godz. 18


„Wystawa Michała Smandka otwiera cykl prezentacji dotykających problematyki związanej z podróżami współczesnych artystów oraz wykorzystywaniem zdarzeń i obiektów napotkanych  w drodze jako tworzywa działań twórczych. Wystawa zawiera prace z cyklu Prognostyk, wykonane podczas podróży artysty po włoskich wulkanach. Projekt dotyka wpływu sił natury na ludzką działalność i odwrotnie – ingerencji człowieka w naturę. Artysta antycypuje w pracach z cyklu Prognostyk katastrofę jako spektakularne zjawisko, wobec którego człowiek, mimo wsparcia technologii, pozostaje bezsilny”.


Michał Smandek (ur. 1981 w Rudzie Śląskiej), jest absolwentem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w roku 2007 obronił z wyróżnieniem dyplom z rzeźby. Mieszka i pracuje w Katowicach, na Akademii Sztuk Pięknych jako wykładowca rzeźby i w Zespole Szkół plastycznych jako nauczyciel rzeźby i metaloplastyki. W swojej pracy twórczej zajmuje się wzajemnym powiązaniem, korelacją pomiędzy działalnością człowieka i naturą, modyfikacjami przestrzeni.  Podróżując poszukuje miejsc niedostępnych, w których podejmuje działania land – artowe,  trudno dostrzegalne, powolne, procesualne, wobec których przyjmuje pozycję badacza i obserwatora świadomego wyboru i siły czynionego gestu. Jego twórczość obejmuje działania z zakresu rzeźby, instalacji i fotografii.


 


Małgorzata Dawidek Bodygraphy                                                                                                                      


12. 04. – 08. 05.


wernisaż: 08. 04. (wtorek), godz. 18


Małgorzata Dawidek, polska artystka wizualna mieszkająca w Wielkiej Brytanii. Absolwentka Malarstwa (1996-2001) i Krytyki Artystycznej (1997-2002) na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W 2009 roku obroniła doktorat z historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2015 roku prowadzi badania doktorskie w SLADE School of Fine Arts na University Collage London.


Artystyczne i naukowe zainteresowania Małgorzaty Dawidek łączą sztuki wizualne, lingwistykę, literaturę oraz antropologię. W sztuce artystka zajmuje się językowym aspektem komunikacji, a także związkami pomiędzy ciałem a słowem, jego obrazami i desygnatami. W tej optyce analizuje problematykę świadomości językowej, granic i możliwości języka, a także ciała rozumianego w kategorii 'tekstu rzeczywistości', repozytorium pamięci i ciałografii. Za pomocą ciała tekstu opowiada o cielesności organicznej jawiącej się jako nieustanna narracja, tekst w procesie. Artystkę interesują stany graniczne, niewypowiadalność emocji, ograniczenia fizyczne i psychiczne blokady.  


Artystka pracuje w różnych technikach – malarstwo, rysunek, tekst, audio, wideo, instalacja. Jest autorką tekstów wizualnych, obiektów tekstowych, hipertekstów analogowych i serii fotografii.


Małgorzata Dawidek jest również badaczką literatury wizualnej i autorką licznych artykułów, opracowań i książek na temat tekstów wizualnych, w tym "Odprysk poezji. Stanisław Dróżdż mówi" (Kraków-Warszawa 2012) czy "Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku "(Wrocław-Kraków-Warszawa 2012) studium nagrodzonego w 2010 przez Narodowe Centrum Kultury za najlepszy doktorat z dziedzin o kulturze.


Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2010), programu Młoda Polska (2012), Ministerstwa Nauki i Informacji (2006-2008), Prezydenta Miasta Poznania (2005) oraz The Pollock-Krasner Foundation (2004-2005). Artystka rezydująca w The Art House w Wakefield, WB (2014) i w Centrala Gallery w Birmingham, WB (2015)


Na wystawie w galerii Wozownia artystka zaprezentuje najnowsze prace,  których główny wątek rozwija się wokół aktu ciałopisania. Obok tytułowego zbioru realizacji wideo 'Bodygraphy' [Ciałografii], zostanie zaprezentowany cykl wielkoformatowych rysunków pisanych 'Repository' [Repozytorium] oraz seria fotografii 'Body Texts' [Teksty Ciała]. 


 


VII Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ – NATURALNIE!


13. 05. – 19. 06.


Otwarcie wystawy: 13.05. (piątek), godz. 18


koordynatorka: Aleksandra  Sojak-Borodo


„W ogrodzie Bernardyńskim. Rysują. Pokazuję cienie na ścieżkach jako rysunek natury”                                                                   


                                                                               Ferdynand Ruszczyc „Dziennik Cz. II Wilno str. 76


„Powyższy cytat zaczerpnięty z Dziennika Ferdynanda Ruszczyca przenosi nas do początków historii Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Okazja ku temu jest wyjątkowa, bowiem VII edycja Ogólnopolskiej Wystawy Rysunku Studenckiego została włączona w cykl obchodów 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  i jego Wydziału Sztuk Pięknych (…) ” (prof. Bogdan Chmielewski).


Cytat z dziennika Ferdynanda Ruszczyca stał się również inspiracją do rozwinięcia tytułu wystawy RYSOWAĆ – NATURALNIE!, bowiem hasłem przewodnim w tym roku jest słowo „natura” wraz z jego synonimami. „(…) Majowe wyjście sprzed 95 lat profesora Ruszczyca ze studentami w plener, aby rysować z natury, było i zapewne długo jeszcze będzie jednym z podstawowych komponentów edukacji artystycznej. Natomiast jego rewelacyjne wskazanie na „rysunek natury”, jako wartość samą w sobie (bez praktycznego udziału podmiotu rysującego) otwiera nawet dzisiaj zupełnie nowe perspektywy poznawcze poszerzając pojęcie rysunku (…)”. (prof. Bogdan Chmielewski)


Organizatorzy, tak jak w latach ubiegłych, są otwarci na rozwiązania różnorodne, wynikające z szeroko pojętej tradycji rysunku klasycznego jak i poszukiwania nowych terytoriów rysunkowych.


Tegoroczna wystawa odbywa się już po raz siódmy i od początku swego istnienia gości w Wozowni.  Jak co roku, zaproszono do udziału studentów dwóch ostatnich lat i absolwentów uczelni artystycznych w Polsce. W tej edycji za jeden z celów  organizatorzy postawili sobie umiędzynarodowienie wystawy i otwarcie na kraje z Europy Wschodniej. Zaproszenia zostały więc wysłane do Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, Tbilisi i Charkowie. Reprezentanci tych uczelni, będą wybierani w konkursach wewnętrznych, by zaprezentować swoje prace gościnnie podczas tegorocznej edycji OWRS w Wozowni.


Wystawie głównej w Wozowni będzie towarzyszyć wystawa doktorantów prezentowana w Galerii Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, a także wystawa Mateusza Grymka, uczestnika poprzedniej edycji studenta z ASP w Krakowie w Galerii Zakładu Rysunku 9,39.


 


EDUKACJA / Wykłady / Spotkania autorskie / Inne imprezy


 


ARTYSTA JAKO NAUKOWIEC /projekt autorski: Małgorzata Jankowska


"Kreatywność w sztuce, jak sądzę, nie różni się od kreatywności w nauce czy też innego rodzaju ludzkiej działalności". Frank Malina


Cykl wykładów "Artysta jako naukowiec" jest poświęcony artystom i praktykom artystycznym, które wspierane były, inspirowane lub prowadzone bezpośrednio w obszarze różnych dziedzin nauki lub przy udziale technologii. To połączenie odbywa się w wielu przypadkach niemal naturalnie, wskazując na wzajemne fascynacje, ale i świadomość obopólnych korzyści. Bycie artystą i naukowcem nie zawsze również musi wynikać z przygotowania zawodowego, chociaż obecnie wielu artystów takie posiada, np. Natalie Jeremijenko w zależności od potrzeby nazywa siebie artystką, techno-artystką (technoartist) lub inżynierem (z wykształcenia jest biochemiczką i fizyczką, ale także artystką sztuk wizualnych) czy Edward Ihnatowicz, który w tekście opisującym swoje poszukiwania posłużył się pojęciem artysty jako inżyniera. Artystów, naukowców i humanistów łączy przynależność do świata idei, więc zgodnie z charakterem obecnej kultury przekraczają granice dzielące różne formy twórczej aktywności. 


 


Piotr Zawojski "Czy istnieje klasyka (i klasycy) sztuki nowych mediów?"                                        


Wykład i promocja książki Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Katowice 2015 


19.04. (wtorek), godz. 18 – wstęp wolny


„Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów”  to pionierska w Polsce książka prezentująca dwadzieścia pięć kanonicznych dzieł w autorskim wyborze polskich znawców tego zagadnienia.


„Moim zamierzeniem jako pomysłodawcy i redaktora całości było stworzenie przewodnika dla początkujących, ale równocześnie krytyczna analiza najważniejszych zjawisk w sztuce nowych mediów, która może zachęcić do lektury także Czytelników, dla których te problemy są ważnym elementem ich artystycznych zainteresowań. Uważam, że w czasie, w którym coraz częściej słyszymy o zmierzchu epoki (nowych) mediów czy też nastaniu epoki „po mediach” i licznych proklamacjach epoki post mediów warto było dokonać swego rodzaju bilansu półwiecznej już historii sztuki nowych mediów. Uznałem, że taka perspektywa nie tylko pozwala, ale wręcz skłania do refleksji nad najważniejszymi osiągnięciami artystów nowych mediów oraz do stworzenia wieloautorskiego kanonu dzieł nowo medialnych.  Tematem wykładu będzie pokazanie, na wybranych przykładach artystów prezentowanych w książce, jak możliwe jest tworzenie pewnego kanonu dzieł i artystów nowych mediów”. (tekst autorski)


Dr hab. Piotr Zawojski  – pracuje w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ w Katowicach, wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się problematyką fotografii, filmu i kina, sztuki nowych mediów oraz cyberkultury. Autor książek Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią (2000), Wielkie filmy przełomu wieków. Subiektywny przewodnik (2007), Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii (2010) oraz Sztuka obrazu i obrazowania w epoce nowych mediów (2012). Redaktor naukowy Ku filozofii fotografii Viléma Flussera (2004, 2015). Teoria w praktyce/Praktyka w teorii (2010), Bio-techno-logiczny świat. Bio art oraz sztuka technonaukowa w czasach posthumanizmu i transhumanizmu (2015) oraz Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów (2015). Dyrektor artystyczny festiwalu „digital_ia w Szczecinie. Od roku 1999 kieruje działem Filmu i Mediów w kwartalniku „Opcje”.


 


ARCHITEKTURA W WOZOWNI / projekt  autorski: Teresa Dudzińska


„Chciałem, by Warszawa była wielka”. Stefan Starzyński: wizjoner czy karierowicz?


Wykład Grzegorza Piątka i promocja książki „Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego”                                                                                                                                                    


wykład: 09. 05. (poniedziałek), godz. 17 – wstęp wolny


Grzegorz Piątek, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2006), krytyk architektury, kurator wystaw i projektów artystycznych, autor wielu artykułów o architekturze, designie i mieście oraz tekstów w książkach i katalogach. Współkurator wystawy „Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings” na XI Biennale Architektury w Wenecji (z Jarosławem Trybusiem, 2008) nagrodzonej Złotym Lwem za najlepszą ekspozycję narodową. Laureat Dorocznej Nagrody Ministra Spraw Zagranicznych za promocję Polski na świecie (2009). Autor aplikacji Warszawy w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Obecnie działa w fundacji Centrum Architektury.                                                                                                                                                                                          


 


„PROJEKT DLA …”/ autorka cyklu: Kamila Krzanik-Dworanowska


Lubomira Trojan Dizajn u źródeł


Wykład: 2 czerwca 2016 (czwartek), godz. 18 wstęp wolny


Projektant vs rzemieślnik, czy twórca ludowy… Dwa pozornie odległe światy, funkcjonujące równolegle we współczesnym społeczeństwie. Często nierozumiejące swoich wyborów i wartości. Lecz gdy ich drogi przetną się, mają sobie wiele do zaoferowania.  Zamek Cieszyn – centrum dizajnu i przedsiębiorczości, które od 11 lat działa na polsko-czeskim pograniczu, w regionie o bogatych tradycjach rzemieślniczych, stara się je eksplorować i odczytywać na nowo. Zamkowe wystawy, warsztaty i konferencje, innowacyjne procesy badawcze inspirują i pokazują jak skutecznym narzędziem zmiany dla firm, instytucji publicznych i całych regionów jest dizajn. Dzięki zaproszeniu projektantów do współpracy z rzemieślnikami i ich zanurzeniu w nieznanych wcześniej światach beskidzkiej wełny, drewna, opolskiej sztuki ludowej czy tureckiego rzemiosła, powstały nowe produkty. Wszystkie wyrosły z tradycji, ale odpowiadają na potrzeby współczesnych odbiorców. Projektanci, „wędrując do źródeł”, odkrywali tradycyjne techniki i materiały. Co jednak równie ważne: poznawali ludzkie historie i opowieści, a także budowali wyjątkowe relacje. Ich efektem są zarówno ciekawe doświadczenia, jak i rynkowe produkty.


Lubomira Trojan, z wykształcenia etnolog i antropolog kultury, od siedmiu lat związana z Zamkiem Cieszyn – regionalnym centrum dizajnu. Zajmuje się promocją wzornictwa jako narzędzia zmiany firm, regionów, instytucji samorządowych, łączy projektantów i przedsiębiorców. Specjalizuje się w projektowaniu usług i projektowaniu społecznym, a także w procesach mających na celu łączenie dizajnu z tradycją. Koordynatorka badań i działań warsztatowych związanych z innowacyjnym wykorzystaniem tradycyjnych wzorów kulturowych, materiałów oraz technik rzemieślniczych. Prowadzi warsztaty i zajęcia z zakresu projektowania usług i projektowania włączającego. www.zamekcieszyn.pl.


 


SZTUKA PROSTOTY SZUKA / warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży


Wszystkie zajęcia odbywają się w przestrzeni Galerii Sztuki Wozownia i swoją treścią nawiązują do aktualnych wystaw. Spotkania dzielą się na dwie części – teoretyczną oraz praktyczną (warsztatową). Gotowe prace dzieci zabierają ze sobą. Zajęcia adresowane są do grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych. Wstęp na podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenia, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona:  tel. 56 622 63 39  (kontakt: Natalia Cieślak, Kazimierz Napiórkowski). Aktualnych informacji o planowanych warsztatach można szukać na stronie: www.wozownia.pl/wydarzenia/warsztaty


Warsztaty "Jak rysować?" będą skierowane do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i studentów.  Poprowadzą je pracownicy i doktoranci Zakładu Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli doświadczyć całego bogactwa środków wyrazu, które można zaangażować do tworzenia współczesnego rysunku. Warsztaty towarzyszyć będą VII Międzynarodowej Wystawie Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ – NATURALNIE!


 


„Toruń za pół ceny”


22-24. 04 (piątek – niedziela), godz. 11-18 / wstęp wolny


W ramach akcji w dniach 24–26. 04 mieszkańcy i goście Torunia będą mieli szansę, aby zobaczyć cztery ciekawe wystawy w Wozowni na promocyjnych warunkach : Sebastian Kłosowski „Bez ujścia Without issue”; Michał Smandek „ Słońce Ziemi zgasło”; Justyna Olszewska „Autotomia” wideo + obiekt; Małgorzata Dawidek „Bodygraphy”.   


 


Dzień Wolnej Sztuki


23.04. 2016 (sobota), godz. 12 - 13 / wstęp wolny


Dzień Wolnej Sztuki jest szóstą, polską edycją międzynarodowej akcji muzealnej Slow Art Day, która opiera się na przekonaniu, że muzea czy galerie można zwiedzać powoli, skupiając się tylko na kilku wybranych eksponatach. Celem akcji jest uświadomienie, że każde dzieło niesie ze sobą treść i pewną historię, którą można odkryć, zatrzymując się przy nim na dłużej niż na przeciętne osiem sekund. W tym roku w Wozowni Dzień Wolnej Sztuki odbędzie się po raz trzeci. Organizujemy go we współpracy z Kołem Naukowym Historyków Sztuki, każdy ze zwiedzających będzie mógł, z pomocą wolontariuszy „do woli” kontemplować prace z czterech aktualnych wystaw: Sebastiana Kłosowskiego, Michała Smandka, Justyny Olszewskiej, Małgorzaty Dawidek.


 


Noc Muzeów w Wozowni


14. 05 / godz. 16.00 - 22.00 / wstęp wolny


Jak co roku galeria Wozownia uczestniczy w obchodach Nocy Muzeów i udostępnia zwiedzającym swoje wystawy w nietypowych, bo wieczornych godzinach. Tegoroczna edycja akcji zbiega się z otwarciem VII Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ NATURALNIE. Pokaz prac młodych adeptów sztuki rysunkowej w czasie Nocy Muzeów będzie można zwiedzać nieodpłatnie. Dodatkową atrakcją będzie oprowadzanie kuratorskie, które zaplanowane jest na godz. 19.00.


Ponadto w trakcie Nocy Muzeów w Wozowni odbędzie się kiermasz wydawnictw galerii, w ramach którego po promocyjnych, obniżonych cenach będzie można nabyć wybrane albumy.


 


W dniach 1-30.04. trwa ogłoszony w październiku konkurs ogólnopolskiej imprezy 10. Triennale Małych Form Malarskich/Toruń 2016  (kuratorka: Teresa Dudzińska) – regulamin i karta zgłoszenia są dostępne  na stronie internetowej „Wozowni”.


 


Więcej informacji o wystawach aktualnych i przyszłych oraz innych wydarzeniach na www.wozownia.pl -  tam także wykaz wydawnictw Wozowni i oferta sprzedaży.Źródło: Galeria Sztuki Wozownia

Galeria Sztuki Wozownia

ul. Poznańska 31
87-100 Toruń
tel.: 56 622 63 39

Powiązane wydarzenia

03
lutego (piątek), godz. 18:00

Arkadiusz Karapuda: „Think twice”

04
lutego (sobota)
⟶ DO 12.03

Arkadiusz Karapuda: „Think twice”