Pomiędzy wierszem a tekstem. O literaturze w piosenkach
Literatura  /  Muzyka i taniec

Pomiędzy wierszem a tekstem. O literaturze w piosenkach

  • Wydarzenie archiwalne: 02.06.2023
Miejsce:
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Gmach główny Gdańska 4Bydgoszcz, ul. Gdańska 4
Wykład prof. Marka Kurkiewicza (UKW) w cyklu O literaturze w muzeum, w którym wskaże coraz bliższe związki pomiędzy tekstami piosenek a literaturą. Zaprezentuje przykłady relacji literatury (szczególnie poezji) ze współczesną piosenką, a także spektakularne „transfery” pomiędzy literaturą a muzyką.

Wykład poprowadzi dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. UKW z Katedry Literatury Polskiej i Rosyjskiej UKW w Bydgoszczy. Dyrektor Szkoły Doktorskiej UKW, autor książek: W labiryntach konwencji. O prozie Tadeusza Micińskiego (2004), Symbole, narracje, eschatologie. Szkice o literaturze przełomu XIX i XX wieku (2007), Tętno epoki. Miejsce i rola motywu krwi w literaturze Młodej Polski (2013), Dźwięki w słowach, słowa na tle dźwięków. O korelacjach akustyczno-tekstowych w literaturze i muzyce (2019). Recenzje i teksty naukowe publikował w licznych pracach zbiorowych oraz na łamach m.in. „Ruchu Literackiego”, „Wieku XIX”, „LiteRacji”, „Literaturoznawstwa”, „Czasu Kultury”, „Archiwum Emigracji”, a także w roczniku „Piosenka”, wydawanym przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Edytor dramatów Stanisława Przybyszewskiego w projekcie grantowym NPRH.

Liczba miejsc ograniczona. Bilety można zakupić w kasie Muzeum oraz przez Internet:
https://bilety.muzeum.bydgoszcz.pl/rezerwacja/wydarzenie

Decyduje kolejność zakupu biletów.
Wstęp – 7 zł / 1 osoba

Źródło: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz
tel.: 52 52 53 555