Podbydgoskie pałace i dworki ziemiańskie przełomu XIX i XX wieku. Ich dawni i współcześni mieszkańcy
Dziedzictwo  /  Edukacja

Podbydgoskie pałace i dworki ziemiańskie przełomu XIX i XX wieku. Ich dawni i współcześni mieszkańcy

  • Wydarzenie archiwalne: 31.05.2023
Miejsce:
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – Gmach główny Gdańska 4Bydgoszcz, ul. Gdańska 4
Pałace, dworki ziemiańskie to ważny element kultury materialnej i życia arystokracji i ziemiaństwa, warstw społecznych, stanowiących, zwłaszcza w XIX wieku, ostoję polskiego narodu. To część naszego dziedzictwa, która niestety w wielu przypadkach została zniszczona bezpowrotnie w okresie II wojny światowej lub w wyniku świadomych działań władz polskich po 1945 roku. Niektóre zachowane (przebudowane, zaadoptowane) obiekty funkcjonują do dziś. Są w nich mieszkania, szkoły, domy pomocy społecznej, inne stoją i czekają na potencjalnego inwestora, jeszcze inne w zasadzie nadają się tylko do rozbiórki (lub dosłownie zostały „rozszabrowane”). Tylko na terenie przedwojennego powiatu bydgoskiego takich obiektów było kilkanaście. Piękne wystawne pałace znajdowały się m. in. w Potulicach, Strzelewie, eleganckie dworki np. w Nieciszewie, Gumnowicach, Siennie, Kotomierzu, Gądeczu. Oczywiście mówiąc o podbydgoskich dworkach, można wyjść poza granice powiatu, mamy m.in. pałac w Samostrzelu – przez wiele lat służący jako szkoła średnia, teraz kompletna ruina, z drugiej strony kwitnące Ostromecko.

Katarzyna Grysińska-Jarmuła, historyk, adiunkt pracujący na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zainteresowania naukowe skupia wokół historii Bydgoszczy i jej mieszkańców w XIX i I poł. XX wieku, zwłaszcza działalności kulturalno-społecznej bydgoskich Niemców, relacji polsko- niemieckich w XIX i XX wieku, a także dziejów wielkopolskiego ziemiaństwa w XIX i XX wieku.

Liczba miejsc ograniczona. Bilety można zakupić w kasie Muzeum oraz przez Internet:
https://bilety.muzeum.bydgoszcz.pl/rezerwacja/wydarzenie

Decyduje kolejność zakupu biletów.
Wstęp – 7 zł od osoby

Źródło: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy