Ogólnopolska konferencja naukowa: Hafty i wyszycia ludowe – źródła, inspiracje, adaptacje
Dziedzictwo

Ogólnopolska konferencja naukowa: Hafty i wyszycia ludowe – źródła, inspiracje, adaptacje

  • Wydarzenie archiwalne: 29.06.2023
Miejsce:
Muzeum EtnograficzneToruń, Wały Generała Władysława Sikorskiego 19
Sekcja Stroju Ludowego przy ZG PTL, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Toruniu oraz Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową: "Hafty i wyszycia ludowe – źródła, inspiracje, adaptacje", która odbędzie się w Toruniu, 29-30 czerwca 2023 roku.

Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z haftami tradycyjnymi i wyszyciami ludowymi, które nierozerwalnie związane były ze zdobnictwem strojów ludowych, ale pojawiały się także na elementach wystroju wnętrz oraz rekwizytów obrzędowych. Ta część dziedzictwa kulturowego zawsze stanowiła niewyczerpane źródło inspiracji w twórczości pozaludowej, często podlegała przemianom i różnego rodzaju adaptacjom. Podczas spotkania chcemy poszukać odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie są współczesne źródła wiedzy dotyczącej tworzenia haftów i wyszyć związanych z wytwórstwem strojów ludowych?

  • W jaki sposób powstawały kolekcje haftów ludowych w zbiorach muzealnych - od budowania kolekcji, przez szukanie brakujących elementów, aż do naukowych opracowań?

  • Dla kogo są konkursy regionalnych haftów ludowych i jakie są ich współczesne funkcje?

  • W jakich nowych kontekstach współcześnie pojawiają się elementy haftów?

  • Czy haft tradycyjny może być inspiracją do działań artystycznych, edukacyjnych i upowszechnieniowych?


Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać tylko za pośrednictwem FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO: https://tiny.pl/wk1pq

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (dla członkiń i członków Sekcji Stroju Ludowego PTL) oraz 250 zł dla pozostałych osób. Wpłaty prosimy dokonać do 30 maja 2023 na konto Muzeum Etnograficznego w Toruniu: 34 1160 2202 0000 0000 6090 1157 (z dopiskiem “nazwisko konferencja HAFTY”). Noclegi i koszty dojazdu ponoszą uczestniczki i uczestnicy konferencji lub instytucje delegujące.

Harmonogram:

  • 30 kwietnia 2023 – termin przesyłania propozycji referatów lub uczestnictwa bez referatu

  • 15 maja 2023 – ogłoszenie programu konferencji

  • 29-30 czerwca 2023 – konferencja


Kontakt do sekretarz naukowej konferencji: dr Aleksandra Paprot-Wielopolska aleksandra.paprot@gmail.com
Komitet naukowy i organizacyjny konferencji: Anna Weronika Brzezińska, Monika Dudek, Alicja Mironiuk-Nikolska, Aleksandra Paprot-Wielopolska (sekretarz naukowa konferencji), Justyna Słomska-Nowak, Mariola Tymochowicz

Źródło: Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu