Logo partnera
Dla dzieci  /  Edukacja  /  Inne

Ogarnięci? Diagnozy współczesności

  • Wydarzenie archiwalne: 25.10.2022
Miejsce:
Pałac MłodzieżyBydgoszcz, Jagiellońska 27
Cykl „OGARNIĘCI”? Diagnozy współczesności, to propozycja spotkań dla młodych ludzi na tematy najbardziej aktualne, gorące, a dotyczące ich samych – współczesnej młodzieży. Prowadzą je specjaliści różnych dziedzin-socjolog, psycholog, pedagog, ale także językoznawca, historyk - znawcy spraw współczesnych, badający zjawiska kulturowe i społeczne, dotyczące młodego pokolenia. Potrafią oni nie tylko ukazać syntetyczny obraz podejmowanych problemów, ale podjąć rozmowę z uczestnikami spotkania, którzy często, mimo słownych deklaracji radzenia sobie i ogarniania życia, naprawdę bywają zagubieni w rzeczywistości. Tematyka imprez bywa różna, nieraz stanowi punkt wyjścia do pogłębionej refleksji i debaty. Przykładowe kwestie poruszane na zajęciach cyklu: Selfie - autoportret narcyzów czy obywateli wirtualnej wioski?, Młodzi gniewni czy wytresowani”? Możliwości i wyzwania młodzieży z pokolenia NEET. Najnowszy dialog będzie poświęcony kwestii samotności: Rozmowy które budują. Podróż po ważnych tematach - Samotność tu i teraz, czyli jak patrzymy na samotność i relacje z drugim człowiekiem.

25.10.2022, godz. 10:00
Spotkanie z panią psycholog Gretą Haraś: „O potrzebie dialogu. Czy potrafimy rozmawiać, a przede wszystkim czy umiemy słuchać?”. Wykład i warsztaty z komunikacji. Miejsce: sala widowiskowa Pałacu Młodzieży

Źródło: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy