Logo partnera
Edukacja  /  Inne

OBLICZA UZALEŻNIEŃ – program edukacyjno-informacyjny z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dopalaczy

  • Wydarzenie archiwalne: 03.11.2022
Miejsce:
Pałac MłodzieżyBydgoszcz, Jagiellońska 27
Ideą spotkań jest ochrona dzieci i młodzieży przed uzależnieniami.
Nauczyciele, pedagodzy, rodzice i sami uczniowie potwierdzają, że tego rodzaju inicjatywy są niezwykle ważne i potrzebne. Wciąż bowiem rośnie liczba młodych osób, która sięga po środki uzależniające, w tym dopalacze (nowe narkotyki). Nie mają oni świadomości lub bagatelizują zagrożenie, jakie stoi za wzięciem nieznanego im środka. Często dla „szpanu”, „zabawy”, „nauki” ryzykują zdrowie i życie.
Co zrobić, żeby nie ulec presji środowiska? Czym tak właściwie jest uzależnienie? Czym tak naprawdę są dopalacze? Jakie są fazy, rodzaje, mechanizmy uzależnienia? Gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach? – m.in. o tym uczestnicy zadania rozmawiają z prowadzącymi, uczestnicząc jednocześnie w działaniach aktywizujących, podczas których wykorzystane są zróżnicowane formy i metody pracy. Spotkania prowadzone pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów – pedagogów, psychologów, kuratorów społecznych, pracowników policji, pracowników socjalnych, terapeutów, animatorów społeczności lokalnej, autoterapeutów,
W ramach spotkań realizowane są:
- wykłady pt. "Szkodliwość substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dopalaczy", prowadzone przez doktora nauk medycznych, wykładowcę Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UMK – Marka Jurgowiaka,
- konsultacje indywidualne, prowadzone m.in. przez Pana Doktora lub Krzysię Jagła:  profilaktyk, diagnosta, socjoterapeuta, pedagog;
- warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych (rodziców, nauczycieli, studentów). Są one dostosowane do wieku i poziomu wiedzy uczestników. Prowadzą je osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy w grupie na temat profilaktyki zdrowia. W swojej pracy wykorzystują liczne metody aktywizujące, pozwalające na kreatywną dyskusję w grupie, dzielenie się własnym doświadczeniem, ekspresję plastyczną i teatralną
w zakresie poruszanej problematyki, wymianę opinii i poglądów, praktyczne ćwiczenie zachowań interpersonalnych.
Program od lat dofinansowywany jest ze środków Miasta Bydgoszczy oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie mamy informację o pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu ofert z Miasta Bydgoszczy, które dofinansuje zadanie.
Eksperci prowadzący warsztaty: Magdalena Łuba (kurator, pracownik policji, pedagog), Anna Jaworska (warsztatowiec z zakresu profilaktyki, biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi, trener mentalny), Magdalena Talar (pracownik socjalny, wykładowca akademicki, animator społeczności lokalnej, arteterapeutka).
Terminy ustalane są podczas rekrutacji, po uzgodnieniu.
Spotkania odbywać się będą od kwietnia do grudnia 2022 r. (z wyłączeniem wakacji).
Liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowe informacje i karta zgłoszenia poniżej:

Kadra realizatorów.

Karta zgłoszenia.

Źródło: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz
tel.: 52 321 00 81

Powiązane wydarzenia