"Musejon" dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - wyróżnienia
Dziedzictwo

"Musejon" dla Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - wyróżnienia

  • Wydarzenie archiwalne
Miejsce:
Muzeum w BiskupinieBiskupin
W poniedziałek 20 września 2021 r. w Teatrze W. Horzycy w Toruniu, wręczone zostały nagrody w konkursie Musejon - Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku 2021. Niezwykle miło było nam przyjąć wyróżnienia w dwóch kategoriach konkursowych.

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych przez muzea lub inne podmioty prowadzące działalność w zakresie muzealnictwa zlokalizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz promocja działalności muzealnej i jej znaczenia dla budowy tożsamości lokalnej i regionalnej.

Konkurs obejmował trzy kategorie zgłaszanych projektów:

  • wystawa (ekspozycje czasowe, stałe, prezentowane zarówno w obiektach muzealnych, jak i w przestrzeni publicznej);

  • działalność naukowa i wydawnicza (publikacje, w tym e-booki i audiobooki, oraz konferencje i zakończone projekty badawcze);

  • edukacja i regionalizm (działania o charakterze edukacyjnym oraz działania promujące i popularyzujące dziedzictwo regionu).


Zostaliśmy uhonorowani w aż dwóch kategoriach. Nasze Muzeum otrzymało wyróżnienie w kategorii „wystawa” za najnowszą z wystaw stałych pt. „Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie". Doceniono również nasze działania, które prowadziliśmy w okresie zamknięcia muzeów – projekt #wirtualnemuzeum – otrzymaliśmy za nie wyróżnienie w kategorii „edukacja i regionalizm”.Wystawa pt. „Archeologia w Biskupinie. Osada obronna na półwyspie" zaznajamia zwiedzających z wynikami badań archeologicznych prowadzonych na osadzie odkrytej na półwyspie Jeziora Biskupińskiego od 1934 r. po lata 70. XX w. Wyjaśnia ona proces wznoszenia osady i przedstawia zagadnienie wielu faz zabudowy. Szczególną uwagę zwrócono na elementy konstrukcyjne, które udało odkryć się w doskonałym stanie zachowania. Dzięki najnowszym wynikom badań naszego działu naukowo-badawczego, możliwym do sformułowania głównie dzięki reinterpretacji dokumentacji badań prowadzonych na półwyspie głownie w okresie przedwojennym, wystawa prezentuje najnowsze propozycje rekonstrukcji osady. Co ważne, możliwe są one do odbioru również dla osób niewidzących, dzięki wielu zastosowanym na wystawie elementom dotykowym.

Projekt #wirtualnemuzeum uruchomiony został 16 marca 2021 roku, cztery dni po ogłoszeniu zamknięcia Muzeów dla zwiedzających w całym kraju. Działania zmierzające do "przeniesienia" działalności popularyzatorsko-edukacyjnej do sfery wirtualnej były wynikiem decyzji o chęci utrzymania kontaktu z naszymi gośćmi za pomocą wielu środków – korzystając z możliwości komunikacji przez Internet. Podstawowym elementem naszej działalności w tym czasie były transmisje na żywo. Wybraliśmy taką formę prezentacji treści, aby utrzymać dwukierunkową komunikację. W trakcie spotkań prezentowaliśmy zabytki z wystawy stałej, spacerowaliśmy wspólnie z widzami po Rezerwacie, omawialiśmy charakterystykę poszczególnych epok archeologicznych oraz ujawnialiśmy kulisy produkcji replik zabytków, nierozerwalnie łączące się z niektórymi aspektami archeologii eksperymentalnej.

Źródło: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Biskupin 3
88-410 Biskupin
tel.: 52 302 50 55

Powiązane wydarzenia