Monumentalne grobowce z epoki kamienia. Park Kulturowy Sarnowo. Park Kulturowy Wietrzychowice
Dziedzictwo

Monumentalne grobowce z epoki kamienia. Park Kulturowy Sarnowo. Park Kulturowy Wietrzychowice

  • Wydarzenie archiwalne: 02.06.2022
Podany czas trwania wystawy nie uwzględnia dni wolnych oraz rzeczywistych godzin otwarcia. Przed wizytą w danym obiekcie prosimy o kontakt z organizatorem celem potwierdzenia dostępności ekspozycji.
Miejsce:
Muzeum w BiskupinieBiskupin
Jak co roku w naszym Muzeum można oglądać nowe wystawy czasowe. 2 czerwca uroczyście otworzyliśmy ekspozycję nie tylko w Pawilonie Muzealnym, ale także w Osadzie pierwszych rolników. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ekspozycji. 

Organizatorzy wystawy:

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Fundacja Badań Archeologicznych Imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego

Samorządy Gminy Izbica Kujawska i Gminy Lubraniec

Autorzy wystawy: Dr Piotr Papiernik i mgr Elżbieta Górska (Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi)

Kurator wystawy z ramienia Muzeum Archeologicznego w Biskupinie: Joanna Witulska

Autor zagadnień Grobowce kujawskie na Pałukach: Szymon Nowaczyk (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie)

Wystawa prezentuje najstarsze zabytki architektury w Polsce w postaci monumentalnych grobowców kujawskich zbudowanych w epoce kamienia, ok. 5500 lat temu. Budowle te przez tysiąclecia były charakterystycznym i wyróżniającym się elementem krajobrazu Kujaw, Pomorza, Ziemi chełmińskiej i wschodniej Wielkopolski. Większość z nich została bezpowrotnie zniszczona w XIX w. I w początkach XX wieku. Do naszych czasów przetrwały nieliczne. Obecnie z megalitami można zapoznać się w Parku Kulturowym Wietrzychowice i Parku Kulturowym Sarnowo, gdzie są one udostępnione do zwiedzania.

Kujawskie monumenty nazywane często megalitami (od greckich słów megas – wielki i lithos – kamień) budowano jako miejsca pochówku elity religijnej lub politycznej rolników z epoki kamienia. Nad grobami wznoszono nasypy ziemne,  o długości często przekraczającej 100 m. Nasypy te były ograniczane obstawami kamiennymi budowanymi z wielkich wielotonowych głazów, które nadawały grobowcom kształt wydłużonego trapezu lub trójkąta.

Szczególnie ważną rolę w poznaniu i ochronie grobowców kujawskich od połowy XX wieku odgrywa Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi. W latach 1934-1974, pod kierunkiem prof. dr hab. Konrada Jażdżewskiego zbadało najlepiej zachowane megality położone na terenie południowych Kujaw. Następnie Muzeum doprowadziło do powstania rezerwatów archeologicznych w Sarnowie i Wietrzychowicach, w których znalazły się w pełni zrekonstruowane grobowce, tzn. przywrócono im wielkość i wygląd jakie miały w epoce kamienia. W 2006 r. i 2010 r.  rezerwaty te, z inicjatywy samorządu Gminy Izbicy Kujawskiej i Gminy Lubraniec, zostały przekształcone w Park Kulturowy Wietrzychowice i Park Kulturowy Sarnowo.

W aranżacji wystawy, obok prezentacji zabytków odkrytych w grobowcach (zbiory Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi), ważną rolę odgrywa makieta cmentarzyska megalitycznego, rekonstrukcja grobu oraz wielkoformatowe wydruki zdjęć dokumentujących historię badań i stan obecny megalitów. Wystawa zawiera  rozbudowaną warstwę informacyjną pokazywaną w postaci multimedialnej oraz posterów.

(fot. M. Zawol)(fot. M. Zawol, J. Łuczka)

Źródło: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Powiązane wydarzenia

22
czerwca (sobota), godz. 18:00

Noc Kupały, 22 czerwca 2024