Miasto jak malowane… Grudziądz w akwarelach Zbigniewa Szczepanka - wystawa z okazji jubileuszu 140-lecia Muzeum w Grudziądzu.
Sztuki wizualne

Miasto jak malowane… Grudziądz w akwarelach Zbigniewa Szczepanka - wystawa z okazji jubileuszu 140-lecia Muzeum w Grudziądzu.

  • Wydarzenie archiwalne: 14.06.2024
Miejsce:
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Grudziądz, Wodna 3
Miasto jak malowane… Grudziądz w akwarelach Zbigniewa Szczepanka - wystawa z okazji jubileuszu 140-lecia Muzeum w Grudziądzu. 

Wyjątkowy zespół przedstawień Grudziądza, wykonany w technice akwareli przez Zbigniewa Szczepanka, powstawał od 2010 do 2011 roku. W tym czasie autor kilkukrotnie odwiedzał miasto, które wnikliwie penetrował – odkrywał jego zaułki i podwórza, po czym uwieczniał w szybkich szkicach oraz za pomocą aparatu fotograficznego. W ciągu roku spod pędzla artysty wyszło ponad 100 prac, których głównym tematem jest architektura Grudziądza: zarówno najważniejsze dla miasta zabytki, jak i mniej oczywiste zakamarki oraz często niedostrzegany detal architektoniczny. Akwarele, autorstwa pochodzącego z Gdyni artysty, charakteryzują się sugestywnie oddaną atmosferą oraz bogactwem niuansów barwnych i świetlnych, znamiennych dla poszczególnych pór dnia czy roku. Dziś, ponad 10 lat od powstania, prace te zyskują także ogromną wartość dokumentacyjną, bowiem na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia miasto – co nieuniknione – zmieniło się. Niektórych budynków już nie ma, w ich miejscu powstały nowe, inne zostały zrewitalizowane. Bez wątpienia akwarele Zbigniewa Szczepanka, składające się na bardzo osobisty, ale i szczegółowy portret Grudziądza, pokazują niejednokrotnie nieoczywiste piękno miasta, jego zabytki, koloryt i klimat, który zawarty na płaszczyźnie papieru trwać może poza czasem. 

Zbigniew Szczepanek, niezaprzeczalny mistrz akwareli – techniki niezwykle urokliwej, choć kapryśnej i trudnej, urodził się w 1933 roku w Gdyni. Po zdaniu matury w 1951 roku, wstąpił do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył w 1955 r. Pełnił służbę oficerską na ORP „Błyskawica” i ORP „Gryf”. W 1961 roku rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej jako wykładowca astronawigacji i nawigacji. Na tym stanowisku przepracował dziesięć lat, kończąc w międzyczasie studia na Wydziale Geografii ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. W styczniu 1971 na własną prośbę odszedł z Marynarki Wojennej. Posiadał wówczas stopień komandora podporucznika. W tym samym roku objął stanowisko astronawigacji w Wyższej Szkole Morskiej. Życie zawodowe nie zapowiadało jego fascynacji sztuką. Niekiedy szkicował drobne rysunki widoków albo karykatury kolegów. Od 1975 roku sukcesywnie próbował swoich sił w malarstwie. Po pięciu latach aktywnej działalności na niwie artystycznej otrzymał w Ministerstwie Kultury i Sztuki uprawnienia do wykonywania zawodu artysty plastyka. W 1981 roku zrezygnował z pracy w Wyższej Szkole Morskiej, poświęcając się wyłącznie malarstwu, wtedy też został członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 1983-1991 mieszkał w Kazimierzu Dolnym, gdzie poznał wielu wybitnych polskich malarzy, co pozwoliło mu dokonać znacznego postępu w sztuce malarskiej. Od tego czasu opracował i wydał cztery albumy zamków polskich, zawierających prawie 900 akwarel i rysunków, w tym wiele wykonanych po raz pierwszy malarskich rekonstrukcji tych obiektów. Prowadził wykłady z techniki akwarelowej w Gdańsku i Gdyni. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych – w Polsce i za granicą, m. in. w Norwegii, Niemczech, Jugosławii. Zmarł na początku września 2020 roku, przeżywszy 87 lat.

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu posiada jedną z największych kolekcji prac Zbigniewa Szczepanka. Wśród 187 akwarel i rysunków w zbiorach grudziądzkiego Muzeum znajduje się cykl „Zamki Pomorza, Warmii i Mazur”, a także „Grudziądz – miasto niezwykłe”.

Wystawa prezentowana w sali Gmachu Głównego Muzeum, ul. Wodna 3/5. 
Wernisaż: 14 czerwca 2024 r., godz. 12.00.

Źródło: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu