Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Dziedzictwo  /  muzeum / galeria

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Muzeum mieści się w zabytkowych budynkach dawnego klasztoru benedyktynek oraz spichrzach - dawnych magazynach zbożowych. Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu przyjmuje za swoje posłannictwo ochronę dziedzictwa lokalnego poprzez gromadzenie i zabezpieczenie zabytków związanych z historią, kulturą, sztuką i tradycjami mieszkańców Grudziądza oraz ziemi chełmińskiej. Utrwala pamięć o przeszłości miasta i regionu.

Dyrektorem Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu jest Wioletta Pacuszka

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
ul. Wodna 3/5
86-300 Grudziądz
tel. 56 46 590 63
e-mail: muzeum@muzeum.grudziadz.pl
www.muzeum.grudziadz.pl
https://www.facebook.com/Muzeum.Grudziadz/

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi

ul. Wodna 3/5
86-300 Grudziądz
tel: 56 46 590 63, 56 46 590 63 w.13