Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
Dziedzictwo  /  muzeum / galeria

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Muzeum mieści się w zabytkowych budynkach dawnego klasztoru benedyktynek oraz spichrzach - dawnych magazynach zbożowych. Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu przyjmuje za swoje posłannictwo ochronę dziedzictwa lokalnego poprzez gromadzenie i zabezpieczenie zabytków związanych z historią, kulturą, sztuką i tradycjami mieszkańców Grudziądza oraz ziemi chełmińskiej. Utrwala pamięć o przeszłości miasta i regionu.

Dyrektorem Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu jest Wioletta Pacuszka.

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Wodna 3
86-300 Grudziądz
tel.: 56 465 90 63