Kuchnia
Dziedzictwo

Kuchnia

  • Wydarzenie archiwalne: 20.09.2023
Miejsce:
Muzeum w BiskupinieBiskupin
Kuchnię Słowian będzie można zobaczyć na kilku stanowiskach, ale także posłuchać wykładów na festynowej scenie. O kuchni Słowian będzie można posłuchać na festynowej scenie:

  • w sobotę 16 września o godzinie 14:00 (Hanna i Paweł Lis),

  • w niedzielę 17 września o godzinie 14:00 (Hanna i Paweł Lis),

  • w poniedziałek 18 września o godzinie 15:00 (Hanna i Paweł Lis),

  • we wtorek 19 września o godzinie 15:00 (Hanna i Paweł Lis),

  • w środę 20 września o godzinie 15:00 (Izabela Seidel).


Zapraszamy  na spotkania z naszymi gośćmi, Hanną i Pawłem Lisami, autorami bardzo popularnej i wielokrotnie nagradzanej książki “Kuchnia Słowian, czyli o poszukiwania dawnych smaków”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia.  HANNA LIS – z zawodu bibliotekarz, z zamiłowania popularyzator­ka wiedzy archeologicznej i najstarszych tradycji kulinarnych Słowian. Specjalizuje się w odtwarzaniu receptur potraw oraz rekonstrukcji wczesnośredniowiecznych technik kulinarnych. Od dwudziestu lat stale współpra­cuje z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym przy realizacji pro­gramu archeologii doświadczalnej „Pożywienie Słowian”. Wyniki swoich badań opublikowała w książkach: Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim i Archeologia doświadczalna w Grodzisku Żmijowiska. Współautorka pionierskiej na polskim rynku książki Kuchnia Słowian. O żywności, potrawach i nie tylko… PAWEŁ LIS – archeolog, badacz wczesnego średniowiecza, w latach 2013 – 2015 wykładowca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, od 2009 roku kierownik Grodziska Żmijowiska, oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Pomysłodawca i twórca funkcjonującego tam ośrodka archeologii doświadczalnej, gdzie realizowane są programy poświęcone wczesnośredniowiecz­nej ceramice naczyniowej, pożywieniu Słowian, metalurgii i obróbce żelaza, dziegciarstwu oraz budownictwu obronnemu. Autor ponad 60 publikacji z dziedziny archeologii, współautor książki Kuchnia Słowian. O żywności, potrawach i nie tylko… oraz redaktor wydań zbiorowych Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim i Archeologia doświadczalna w Grodzisku Żmijowiska.

Źródło: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Biskupin 3
88-410 88-410 Biskupin
tel.: 52 302 50 55

Powiązane wydarzenia