Konkurs recytatorski "Dom ze słów"
Wstęp wolny  /  Dla dzieci  /  Online  /  Teatr / Kabaret

Konkurs recytatorski "Dom ze słów"

 • Wydarzenie archiwalne: 18.05.2021
Miejsce:
Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyToruń, ul. Szpitalna 8
 

REGULAMIN

Kolejny raz zapraszamy młodzież i dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie recytatorskim on-line Dom ze słów. Ponieważ odbywa się on w Roku Romantyzmu Polskiego, zachęcamy do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Czym dziś jest Romantyczność? Taki tytuł nosił jeden z utworów Adama Mickiewicza z debiutanckiego tomu Ballady i romanse, który dokładnie dwieście lat temu w Wilnie wyszedł spod prasy drukarskiej. To w Romantyczności poeta zawarł słynne zdanie: Czucie i wiara silniej mówi do mnie, niż mędrca szkiełko i oko.

Czy myśl ta wciąż jest tak samo aktualna? Nawet jeśli wpatrzeni w ekrany ciągle się dokądś spieszymy, co jakiś czas odczuwamy tęsknotę za światem bajkowym, baśniowym – właśnie: romantycznym. Jednak romantyczność to nie tylko piękne i mądre bajki, jakie pisali np. Adam Mickiewicz i Aleksander Fredro. Nie tylko opowieści o duchach, upiorach i wampirach autorstwa Zygmunta Krasińskiego i Seweryna Goszczyńskiego. Literatura romantyczna to również zachwyt nad pięknem przyrody i szacunek do niej – dziś powiedzielibyśmy – postawa ekologiczna. Wreszcie, romantyczność to też miłość…

Zachęcamy osoby uczestniczące w konkursie Dom ze słów do poszukiwania Romantyczności w tekstach spoza kanonu lektur obowiązkowych. Tak wiele jeszcze pozostało do odkrycia. Chociaż niektóre wiersze, opowiadania, ballady, bajki i baśnie mogą wydawać się na pierwszy rzut oka staroświeckie, czytane uważniej okazują się niezwykle aktualne. Budując wspólnie nasz Dom ze słów, sięgajmy zatem po teksty mniej znane, może nawet zapomniane… Niech Romantyczność wybrzmi wieloma głosami!

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Konkurs jest jednoetapowy, obejmuje zasięgiem województwo kujawsko-pomorskie.

II. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do młodzieży i osób dorosłych. Przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych:

   1. uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej,

   2. uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej,

   3. uczniowie szkół ponadpodstawowych,

   4. osoby dorosłe.


III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenie obejmuje nagranie recytacji jednego utworu poetyckiego, w całości lub wybranego fragmentu (z wyłączeniem utworów prezentowanych w tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim).

 2. Teksty należy recytować z pamięci, bez muzyki w tle. Dopuszczamy możliwość korzystania z rekwizytów i kostiumów.

 3. Osoba uczestnicząca w Konkursie może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Po przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora nie ma możliwości wymiany przesłanego nagrania.

 4. Rejestracja zgłoszenia odbywa się poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie internetowej Organizatora (www.woak.torun.pl).

 5. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku (Załącznik nr 2) w formie skanu lub zdjęcia.

 6. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2022 r.


IV. REJESTRACJA NAGRANIA

 1. Nagranie wideo powinno rozpoczynać się prezentacją osoby uczestniczącej w Konkursie: imię i nazwisko, tytuł i autor przedstawianego utworu wraz z zaznaczeniem, że nagranie zostało przygotowane na Konkurs recytatorski Dom ze słów.

 2. Czas trwania utworu to maksymalnie 5 minut. Wykonania dłuższe nie będą oceniane.

 3. Osoba uczestnicząca w Konkursie powinna recytować w czasie rzeczywistym do kamery bez osobnego nagrywania głosu i montowania go z obrazem. Niedopuszczalne są jakiekolwiek korekty nagrania. Takie zgłoszenia będą dyskwalifikowane.

 4. Prosimy o staranną realizację nagrania:

  • nagranie musi przedstawiać wykonawcę w półzbliżeniu (od czubka głowy do pasa) lub planie średnim (od czubka głowy do kolan);

  • wykonane w orientacji poziomej, w formacie 16x9 bądź 4x3;

  • prosimy o staranną realizację nagrania, najlepiej na jasnym i jednolitym tle i w taki sposób, aby światło padało na twarz i sylwetkę z przodu. Prosimy unikać nagrań pod światło (nie stajemy na tle okna). Jeśli nagranie realizowane jest wieczorem, w świetle sztucznym, należy unikać światła nad głową i z tyłu za wykonawcą;

  • dźwięk powinien być wyraźnie słyszalny – bez trzasków, szumów i zbędnych elementów (rozmowy, hałas ulicy, dźwięki urządzeń domowych itp.). 5. Nagranie zapisane w formacie: AVI, MOV, MP4, WMV powinno być podpisane według wzoru: imię i nazwisko-tytuł utworu.

 6. Nagranie należy wysyłać poprzez link z możliwością pobrania pliku (np. WeTransfer, Filemail, Google Dysk, Bridge , One Drive, Mega Dysk itp.) lub udostępnić do pobrania w chmurze.


V. KRYTERIA OCENY

Jurorzy ocenią:

 1. Dobór repertuaru (adekwatność do wieku i wrażliwości wykonawcy).

 2. Interpretację utworu.

 3. Dykcję i kulturę słowa.

 4. Ogólny wyraz artystyczny (naturalność, osobowość i prawda sceniczna – emocjonalna).


VI. ROZSTRZYGNIĘCIE I FINAŁ KONKURSU

 1. Zgłoszone do Konkursu nagrania oceni powołane przez Organizatora jury, które podejmie decyzję o podziale nagród i ich wysokości. Pula nagród wynosi 3500 zł.

 2. Protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczony dnia 18 maja 2022 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu (www.woak.torun.pl).

 3. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wynikach mailowo.

 4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe oraz dyplomy w wersji elektronicznej.

 5. Nagrodzone prezentacje zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Nagrania będą też udostępniane w serwisie YouTube oraz w mediach społecznościowych Organizatora.


VII. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podane przez osoby uczestniczące w Konkursie będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, promocji i rozliczenia Konkursu, a także w celach archiwizacyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości imion i nazwisk osób nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie.

 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. osoby uczestniczące w Konkursie mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania (w tym także ich usunięcia).

 3. Zgoda na powierzenie Organizatorowi przetwarzania danych osobowych jest niezbędna w celu zakwalifikowania przesłanego materiału do udziału w Konkursie.


VIII. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 1. Zgłoszenia do Konkursu niepełnoletniej osoby uczestniczącej może dokonać jedynie rodzic/opiekun prawny.

 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechniania wizerunku wypełnia i podpisuje wyłącznie rodzic/opiekun prawny.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2022 r.


 

(załącznik nr 1)  Regulamin "DOM ZE SŁÓW"

(załącznik nr 2)  Oświadczenie "DOM ZE SŁÓW"

 

Dodatkowych informacji udziela Barbara Płaneta
e-mail barbara.planeta@woak.torun.pl
lub pod numerem telefonu 56 652 27 55 wew. 34

Źródło: WOAK Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Szpitalna 8
87-100 Toruń
tel.:56 652 27 55