Konferencja naukowa "Bydgostiana. Miasto i ludzie"
Edukacja

Konferencja naukowa "Bydgostiana. Miasto i ludzie"

  • Wydarzenie archiwalne: 04.11.2021
Miejsce:
Spichrze nad BrdąBydgoszcz, ul. Grodzka 7
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy wyszło z inicjatywą zorganizowania cyklu konferencji naukowych pn. Bydgostiana. Sesja będzie odbywać się co roku. Każda kolejna odsłona zostanie poświęcona innemu zagadnieniu z zakresu historii i kultury Bydgoszczy. Wydarzenie planowane na 4-5 listopada br. będzie opatrzone podtytułem Miasto i ludzie.Problematyka prezentowana na konferencji będzie miała charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału w obradach zapraszamy zarówno historyków, jak i historyków sztuki i architektury, wychowania, archeologów, socjologów, kulturoznawców, literaturoznawców itd. Z uwagi na szeroki zakres tematyczny konferencji zachęcamy do udziału także pedagogów, pracowników instytucji kultury oraz wszystkich miłośników Bydgoszczy.

Planowane na listopad wydarzenie odbędzie się stacjonarnie z zachowaniem obowiązującego w tym czasie reżimu sanitarnego. Jeżeli nie będzie to możliwe, konferencję zorganizujemy w formie zdalnej na platformie Zoom.

Przykładowe poruszane tematy:
- historia i kultura Bydgoszczy,
- dziedzictwo kulturowe miasta,
- (nie)znani bydgoszczanie,
- życie codzienne mieszkańców wczoraj i dziś,
- gwara bydgoska,
- edukacja lokalna i regionalna,
- współczesne problemy miasta i wyzwania przyszłości
itp.

Czas wygłoszenia referatu: 15 min

Zgłoszenia udziału w konferencji można przesyłać do 8 października br.

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu referatu na sesję, do 22 października br. należy uiścić opłatę konferencyjną na konto: Bank Pekao S.A. 45 1240 1183 1111 0011 0159 1497

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł – obejmuje koszt opublikowania referatu w pracy zbiorowej pt. „Bydgostiana. Miasto i ludzie” w formie e-book. Zaznaczamy, że do publikacji będą skierowane tylko te artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje.

Link do e-rejestracjihttps://forms.gle/ZY2c2W4VLUNPjvAB6

Kontakt: kustosz Anna Nadolska, kierownik Działu Historii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, e-mail: anna.nadolska@muzeum.bydgoszcz.pl, tel. 52 58 59 995

Rada Programowa:
prof. zw. dr hab. Albert Kotowski, UKW
dr hab. Monika Nawrot-Borowska, prof. uczelni (UKW)
dr Łukasz Kosiński, MOEN
dr Joanna Matyasik, WiMBP
dr Wacław Kuczma, MOB

Partnerzy:
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła w Bydgoszczy TeH2O

Miejsce spotkania: Budynek Główny Muzeum, Gdańska 4 (lub on-line)

Bierne uczestnictwo w ramach wstępu do Muzeum.

Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 100-lecia Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

 

Źródło: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz
tel.:52 52 53 555