„Inwentarz akt z okresu staropolskiego miasta Grudziądza...
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo  /  Literatura

„Inwentarz akt z okresu staropolskiego miasta Grudziądza..." - promocja książki

  • Wydarzenie archiwalne: 18.06.2024
Miejsce:
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi Grudziądz, Wodna 3

W dniu urodzin Grudziądza - we wtorek, 18 czerwca 2024 r. o godzinie 17.00 w salach grudziądzkiego Muzeum odbędzie się promocja książki autorstwa Janusza Bonczkowskiego i Mateusza Superczyńskiego zatytułowanej: „Inwentarz akt z okresu staropolskiego miasta Grudziądza ks. Juliana Antoniego Łukaszkiewicza z 1925 r. z dodatkami niemieckimi z czasów okupacji hitlerowskiej z lat 1941–1942, Tom. I Listy i dokumenty”.

Promocja będzie połączona z wykładem oraz sprzedażą książki.
Gmach Główny Muzeum, ul. Wodna 3/5, wstęp wolny.


Inwentarz akt z okresu staropolskiego miasta Grudziądza ks. Juliana Antoniego Łukaszkiewicza z 1925 r. z dodatkami niemieckimi z czasów okupacji hitlerowskiej z lat 1941–1942, Tom. I, Listy i dokumenty,
wyd. Janusz Bonczkowski, Mateusz Superczyński, Toruń 2023 r. 

Publikowany Inwentarz akt staropolskich miasta Grudziądza sporządzony przez ks. Juliana Antoniego Łukaszkiewicza z uzupełnieniami z okresu okupacji hitlerowskiej jest jednym z najważniejszych źródeł archiwalnych dotyczących historii tego miasta. Zachowany rękopis jest tym cenniejszy, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy czasu, że opisuje archiwalia, które obecnie uznawane są za zaginione lub nawet zniszczone. Jest to również jedyne źródło mówiące o zawartości Archiwum Miejskiego w Grudziądzu z okresu XX-lecia międzywojennego, które jest przechowywane w Archiwum Państwowym w Toruniu. 

Ze względu na bogactwo treści zawartych w inwentarzu postanowiliśmy wydać go w dwóch tomach. Tom pierwszy składa się z trzech rozdziałów. 

W rozdziale I przedstawiliśmy sylwetkę autora rękopisu ks. Juliana Antoniego Łukaszkiewicza. Skupiliśmy się przede wszystkim na okresie jego życia, gdy w latach 1921–1929 pracował i wydawał swoje publikacje w Grudziądzu.

W rozdziale II omówiliśmy dzieje Archiwum Miasta Grudziądza do 1950 r. Przedstawiliśmy w nim także sylwetki poprzedników Łukaszkiewicza, dwóch znanych pruskich grudziądzkich archiwistów: Ksawerego Froelicha i Hugo Mansteina.

Rozdział III poświęciliśmy Inwentarzowi akt z okresu staropolskiego miasta Grudziądza, który napisał ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz. Opisaliśmy jego budowę, zawartość, stan zachowania, podaliśmy także informacje o dotychczasowym wykorzystaniu omawianego źródła w badaniach naukowych. W rozdziale tym zaprezentowaliśmy również metodę wydawniczą zastosowaną przy wydaniu omawianego źródła.

Natomiast dalsza część tego tomu to edycja I części Inwentarza autorstwa Łukaszkiewicza „Przywileje, dyplomy, dokumenta”, którą kończą indeksy osobowy i geograficzny. Załączone ilustracje przybliżą czytelnikom postać ks. Juliana Antoniego Łukaszkiewicza i jego najważniejsze dzieła dotyczące zarówno historii Grudziądza, jak i Polski. Przedstawiliśmy również zdjęcia budynków, w których przechowywane były archiwalia grudziądzkie (budynki ratuszów miejskich, szkoły i biblioteki miejskiej) oraz fotografie prezentujące książki Ksawergo Froelicha i Hugo Mansteina.

Na ostatnich stronach prezentujemy zdjęcia zachowanych dokumentów i listów z części I Inwentarza Łukaszkiewicza, które przechowywane są obecnie w Muzeum Miejskim im. ks. Władysława Łęgi w Grudziądzu i Archiwum Państwowym w Toruniu wydanych dla miasta przez przedstawicieli zakonu krzyżackiego i królów Polski.

[opis Autora - J. Bonczkowski]Źródło: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu