Inauguracja 30. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni
Muzyka i taniec

Inauguracja 30. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni

  • 24
    maja 2023 (środa), godz. 18:00
Miejsce:
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordankialeja Solidarności 1/3, 87-100 Toruń

Piotr Ryszard Pawlak — kształci się w klasie fortepianu prof. Waldemara Wojtala na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Koncertował m.in. w USA, Rosji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, na Litwie, na Węgrzech, w Gruzji, Danii, Belgii, Czechach, Austrii oraz w wielu miastach Polski, a w październiku 2019 odbył tournée po Chinach. Występował z orkiestrami Filharmonii Dolnośląskiej, Świętokrzyskiej, Bałtyckiej, Podkarpackiej, Zachodnioczeskiej, Ningbo oraz Filharmonią Kameralną Sopot. Był stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska oraz stypendium ufundowanego przez Krystiana Zimermana. W 2018 roku otrzymał Pomorską Nagrodę Artystyczną w kategorii Pomorska Nadzieja Artystyczna, a w 2019 Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, zdobył m. in. I nagrodę i nagrodę za najlepszą improwizację na XI Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Darmstadt, II nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Młodych Pianistów w Pekinie, II nagrodę na I Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie, I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów „Chopin pod Wawelem” w Krakowie, II nagrodę (I nie przyznano) na VIII Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Budapeszcie czy I nagrodę na III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Młodych Wirtuozów im. Leopolda Godowskiego. Brał udział w XVII (2015) oraz XVIII (2021) Międzynarodowym Konkursie im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Do XVIII Konkursu zakwalifikował się z pominięciem eliminacji, jako laureat drugiej nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2020).   Dainius Pavilionis — urodził się w 1977 roku w Mariampolu na Litwie w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych. Ukończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu zostając laureatem wielu konkursów. W 1992 roku podjął naukę w Konserwatorium im. J. Gruodisa w Kownie w klasie dyrygentury chóralnej. Od 1996 roku kontynuował naukę w Litewskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Povilasa Gylysa, a od 2002 roku na wydziale dyrygentury operowo-symfonicznej  w klasie prof. Juozasa Domarkasa, którego postrzega jako swojego mentora i muzycznego ojca. Po uzyskaniu dyplomu w 2006 roku został wykładowcą w macierzystej akademii, a w 2017 roku objął stanowisko kierownika katedry dyrygentury. Od 2006 roku jest dyrygentem Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Litewskiego. Środowisko muzyczne szybko dostrzegło w osobie Dainiusa Pavilionisa wybitnego dyrygenta i dlatego systematycznie współpracuje on m.in. z Litewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną oraz Państwową Orkiestrą Symfoniczną w Wilnie. W latach 2010 – 2015 był dyrektorem artystycznym i dyrygentem w Państwowym Teatrze Muzycznym w Kłajpedzie, gdzie przygotował wiele premier m.in. „Wesołe kumoszki z Windsoru” O. Nicolaia, „Siostrę Angelicę” G. Pucciniego, „Hrabinę Maricę” E. Kalmana, „Doctora Aybolita” I. Morozowa i „Damę Pikową” P. Czajkowskiego. Jest laureatem wielu nagród m.in. na IV Międzynarodowym Przeglądzie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku (2006) oraz na 8. Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach (2007). Dainius Pavilionis dyryguje orkiestrami symfonicznymi nie tylko na Litwie i w Polsce. Zapraszany jest do prowadzenia koncertów w całej Europie. Od 1 września 2020 roku jest zastępcą dyrektora ds. artystycznych Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.


Toruńska Orkiestra Symfoniczna — Toruń, miasto wszechobecnej historii i kultury od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości, zabiegał o własną zawodową orkiestrę symfoniczną. Pierwsze próby podjęto w latach 20. XX wieku kiedy powołano orkiestrę, prężne działało Pomorskie Towarzystwo Muzyczne oraz kształcące wybitnych instrumentalistów Konserwatorium Muzyczne. Trudna sytuacja powojenna nie pozwoliła jednak na prędki powrót do działalności regularnego zespołu muzycznego. W 1975 roku Szymon Kawalla, nauczyciel Szkoły Muzycznej oraz jej dyrektor Bogdan Bilski, zorganizowali koncert z okazji XXX-lecia PRL zatytułowany „Rzeczpospolita muzyczna”. Solistkami były dwie wybitne postacie muzyki klasycznej Regina Smendzianka (fortepian) oraz Stefania Toczyska (alt) a towarzyszyła im orkiestra złożona z pedagogów szkoły muzycznej. Koncert emitowany przez telewizję, spotkał się z dużym aplauzem co z pewnością miało wpływ na powołanie orkiestry cztery lata później. Pierwszym urzeczywistnieniem dążeń muzyków toruńskich było utworzenie w 1976 roku kwartetu smyczkowego. Zespół ten dał wiele koncertów, które rozbudziły pragnienia i marzenia pozostałych muzyków. Po wielu perypetiach i propozycjach dopiero 30 grudnia 1978 roku ówczesny Minister Kultury i Sztuki, Zygmunt Najdowski, wydał decyzję o powołaniu Państwowej Orkiestry Kameralnej i nadał jej status państwowy. Wraz z rokiem 1979 na stanowisko dyrektora i kierownika artystycznego powołano Szymona Kawallę a na zastępcę dyrektora Andrzeja Kobyłeckiego. W 1990 roku przeszła pod zarząd Miasta Torunia. Jako instytucja samorządowa jemu właśnie zawdzięcza dynamiczny rozwój. W lutym 2006 roku przekształciła się w Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Zespół wpisał się na stałe w kulturalny krajobraz miasta, poprzez organizowanie koncertów dla mieszkańców Torunia i sławiąc jego imię na licznych tournee krajowych i zagranicznych. Toruńska Orkiestra Symfoniczna na przestrzeni swojej działalności dała blisko trzy tysiące koncertów we wszystkich znaczących miastach Polski oraz w wielu krajach Europy (m.in. Belgia, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Niemcy, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Białoruś, Litwa). Koncertowała także na prestiżowych festiwalach. Orkiestra może poszczycić się  miesięcznym tournee w Chinach oraz uczestnictwem w dwóch koncertach Gali Operowej w Pampelunie. W październiku 2010 roku Toruńska Orkiestra Symfoniczna zagrała koncert w Cirque Royal w Brukseli. W lipcu 2010 roku zespół towarzyszył Jose Carrerasowi podczas jego występu na toruńskiej Motoarenie. W grudniu 2015 roku oficjalnie otworzono nową siedzibę Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki. W nowoczesnych i imponujących wnętrzach mieści się Sala Koncertowa dla 882 słuchaczy oraz Sala Kameralna dla 287 słuchaczy. Do dyspozycji zespołu są również garderoby, pomieszczenia administracyjne oraz przestronna Sala Prób, będąca również miejscem koncertów. Znaczącym wydarzeniem w historii orkiestry jest organizowanie od 1997 roku Międzynarodowego Letniego Festiwalu "Toruń – Muzyka i Architektura", którego kolejna, już 26. edycja odbyła się latem 2022 roku pod nazwą: „NOVA MUZYKA i ARCHITEKTURA”. Jego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych, historycznych wnętrzach. Koncerty festiwalowe rozpoczynają się pod koniec czerwca, odbywają się w lipcu i sierpniu a kończą się w pierwszy weekend września. Jednym z najbardziej prestiżowych produktów kulturowych Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy, aspirujący do grona najważniejszych wydarzeń muzycznych na mapie Polski i Europy. Piąta edycja wydarzenia odbyła się w październiku 2019 roku. Międzynarodowi jurorzy na czele z Ilją Kalerem, jedynym na świecie laureatem pierwszej nagrody w trzech najważniejszych międzynarodowych konkursach skrzypcowych, doskonałe imprezy towarzyszące konkursowi, artyści o międzynarodowej randze oraz elita skrzypków-wirtuozów z całego świata, po raz kolejny zapewnili wszystkim ogromną satysfakcję i ucztę muzyczną najwyższych lotów. Statuetkę Astrolabium otrzymał laureat I nagrody, Elias David Moncado (Niemcy). Na swoim koncie orkiestra ma liczne nagrania dla Polskiego Radia i Telewizji oraz Radia Suisse Romande, oraz ostatnią płytę z muzyką Romualda Twardowskiego, nagraną przez orkiestrę w grudniu 2017 roku, wraz ze skrzypaczką Kingą Augustyn pod dyrekcją Mariusza Smolija. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat z orkiestrą współpracowali najlepsi dyrygenci: T. Bugaj, M. J. Błaszczyk, J. Domarkas, K. Missona, M. Pijarowski, Z. Rychert, J. Salwarowski, J. Swoboda, K. Stryja, T. Wojciechowski oraz wybitni soliści: A. Bauer, R. Blechacz, V. Brodski, K. Danczowska, Ł. Długosz, B. Harasimowicz, A. Hiolski, I. Hossa, E. Indjic, J. Jakowicz, K. Jakowicz, M. Jaszwili, K. Kenner, U. Kryger, K. A. Kulka, P. Kusiewicz, W. Malicki, J. Mechliński, I.Monighetti, J. Olejniczak, P. Paleczny, P.Pławner, E. Pobłocka, J. Rappe, B. Ringeissen, K.Suska T. Szebanowa, S. Toczyska, E. Towarnicka, W. Wiłkomirska, A. Zdunikowski. Ważnym aspektem działalności Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, obejmująca swym zasięgiem nie tylko Toruń, ale również teren województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto Orkiestra współpracuje od lat z Zespołem Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, umożliwiając wyróżniającym się młodym artystom występowanie w roli solistów na specjalnie organizowanych koncertach. Instytucja jest często beneficjentem projektów m.in. z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Instytutu Muzyki i Tańca, Narodowego Centrum Kultury w ramach których organizuje liczne koncerty i uroczystości rocznicowe, okolicznościowe, festiwale, wspiera młodych artystów czy kupuje lub wymienia sprzęt biurowy, sceniczny a także instrumenty. Obecnie dyrektorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest Przemysław Kempiński, Zastępcą dyrektora do spraw artystycznych Dainius Pavilionis a pierwszym dyrygentem gościnnym Adam Banaszak.


 


 Źródło: Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Szafarnia 1
87-404 Radomin
tel.: 56 682 79 30

Powiązane wydarzenia

29
kwietnia (sobota), godz. 17:00

Saudade – koncert muzyki fado

25
maja (czwartek), godz. 09:00

Przesłuchania konkursowe

26
maja (piątek), godz. 09:00

Przesłuchania konkursowe

27
maja (sobota), godz. 09:00

Przesłuchania konkursowe

28
maja (niedziela), godz. 12:00

Koncert laureatów