EXPLOSEUM – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg
Dziedzictwo

EXPLOSEUM – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg

  • dzisiaj
    ⟶ stała
Podany czas trwania wystawy nie uwzględnia dni wolnych oraz rzeczywistych godzin otwarcia. Przed wizytą w danym obiekcie prosimy o kontakt z organizatorem celem potwierdzenia dostępności ekspozycji.
Miejsce:
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – ExploseumBydgoszcz, ul. Alfreda Nobla
W ramach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, zostało otwarte EXPLOSEUM – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg. Pierwotnie fabryka, w której budynkach powstała ekspozycja, przeznaczona była do zadań militarnych III Rzeszy produkując m.in. trotyl, nitroglicerynę i proch bezdymny, zaspokajając 1/5 zapotrzebowania armii niemieckiej na froncie wschodnim, obecnie zaś jest jednym z najciekawszych atrakcji turystycznych nie tylko w skali województwa kujawsko-pomorskiego, ale całego kraju. Zwiedzający kompleks siedmiu budynków pofabrycznych, połączonych siecią wąskich tuleni i korytarzy, mają świadomość historycznej wyjątkowości miejsca, bowiem już same budynki i ich surowe wnętrza snują mroczną opowieść o niewolniczej pracy przymusowej ok. 40 tys. robotników, jeńców wojennych oraz więźniów. Linia produkcyjna strefy produkcji nitrogliceryny (NGL), którą poruszają się zwiedzający, ograbiona z aparatury przez Armię Czerwoną, została malowniczo wkomponowana w pofałdowany teren leśny wtapiając się w przyrodę i współegzystując z nią. W pustych wnętrzach siedmiu budynków fabrycznych o łącznej powierzchni ponad 1800 m2, znalazły swoje miejsce ekspozycje muzealne poświęcone zagadnieniom związanym z historią zakładów. Nowoczesne środki przekazu, oparte o ikonografię, multimedia i rozwiązania interaktywne, posłużyły do stworzenia opowieści o fabryce DAG Bromberg, produkcji niebezpiecznej nitrogliceryny, niewolniczej pracy tysięcy ludzi, konspiracji i sabotażu. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy przez ponad dwa lata poszukiwało materialnych śladów historii przedsiębiorstwa DAG oraz zakładów DAG Fabrik Bromberg. Pozyskane z różnych źródeł dokumenty posłużyły jako punkt wyjścia do stworzenia szczegółowego scenariusza merytorycznego, podziału tematycznego oraz koncepcji wizualnej. I tak na całość ekspozycji składają się: budynek przygotowania produkcji (1133) – Alfred Nobel i jego dziedzictwo, Fabryki Dynamit Aktien-Gesellschaft; budynek nitracji (1137) – Produkcja nitrogliceryny; budynek denitracji (1115) – Historia broni i uzbrojenia; płuczki kaskadowe (1145) fabryki DAG Duneberg i Krummel; budynek stabilizacji (1141) – Historia materiałów wybuchowych, budynek żelatynizacji (1153) – Praca przymusowa w zakładach III Rzeszy; walce osuszające i magazyn (1157) – Konspiracja w DAG Fabryk Bromberg oraz Armia Czerwona.
Projekt rewitalizacji na terenie strefy NGL fabryki DAG prowadzony była przez Urząd Miasta Bydgoszczy dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt architektoniczny wykonała gdyńska pracownia Marek Kleczkowski – Architekt. Podstawą merytoryczną aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej był scenariusz Muzeum Okręgowego (autor Michal Pszczółkowski, Dział Architektury Przemysłowej); na tej podstawie w warszawskim studio Stage & Design (Sylwia Kochaniec) powstał projekt koncepcyjny. Wykonawstwo robót budowlanych, projekt wykonawczy i wykonawstwo ekspozycji powierzono bydgoskiej firmie budowlanej Kontbud.
więcej informacji

Źródło: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz
tel.: 52 52 53 555