Ewangelicy w Grudziądzu - wernisaż
Dziedzictwo

Ewangelicy w Grudziądzu - wernisaż

  • 19
    kwietnia 2024 (piątek), godz. 18:00
Miejsce:
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w GrudziądzuGrudziądz, ul. Spichrzowa 11/13

W 500. rocznicę Reformacji w Grudziądzu Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi pragnie zaprezentować wystawę o roli i znaczeniu ewangelików w życiu miasta, do którego rozwoju i rozkwitu przyczyniali się przez wieki. Wystawa ta to również dosnkonała możliwość ukazania wielokulturowego dziedzictwa Grudziądza.


Od pięciu stuleci ewangelicy, konkretnie ewangelicy wyznania augsburskiego, luteranie, są obecni w mieście. Na przestrzeni wieków obecność ta przybierała różne formy, w niemieckiej i polskiej szacie językowej. Kiedyś reprezentowali przeważającą część mieszkańców, dziś są niewielką, ale czynnie działającą społecznością.

Przyjmując tradycyjnie za początek procesu historycznego, zwanego Reformacją, dzień 31 października 1517 r., tj. ogłoszenie w Wittenberdze przez dr. Marcina Lutra 95 tez wzywających do dyskusji teologicznej nad nadużyciami kościelnej praktyki udzielania odpustów, dalsze wypadki potoczyły się z nadzwyczajną szybkością i ze skutkami, które zaskoczyły wszystkich. Poglądy i dyskusje toczone w Wittenberdze i potem w innych ośrodkach, znalazły szeroki rezonans także w Rzeczypospolitej, w tym w Prusach Królewskich, na terenie których znajdował się Grudziądz.

Pierwszą manifestacją nowej nauki w mieście stało się kazanie, które w okolicach Bożego Narodzenia 1524 r. wygłosił Erhard von Queiss, biskup pomezański z Kwidzyna, który w służbie księcia Albrechta wkrótce miał dokonać dzieła zreformowania swojej diecezji. Jego wystąpienie umożliwił Jan Sokołowski, starosta grudziądzki. Ziarno padło ewidentnie na żyzną glebę duchową, wzrost był powolny, lecz stały. 
fot. Ojcowie Reformacji, litografia, ok. 1880 r., Frankfurt nad Menem 

Wernisaż: piątek 19 kwietnia 2024 r., godz. 18.00, ul. Spichrzowa 11/13. 

Wystawa czynna do 1 września 2024 r.Źródło: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Wodna 3
86-300 Grudziądz
tel.: 56 465 90 63