EDD2023: Z nurtem tradycji. Rodzinny piknik w skansenie nad Drwęcą
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo

EDD2023: Z nurtem tradycji. Rodzinny piknik w skansenie nad Drwęcą

 • Wydarzenie archiwalne: 17.09.2023
Miejsce:
Park Etnograficzny w Kaszczorku ul. Turystyczna 132

W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzić będziemy w Parku Etnograficznym w Kaszczorku nad Drwęcą. Jest to miejsce ekspozycji budownictwa ludowego ziemi chełmińskiej oraz obiektów architektury związanych z rybołówstwem i zajęciami wodnymi.

Nasi goście będą mogli skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, takich jak:

 

 • godz. 11.30, 13.30, 15.30 – animacje muzyczno-ruchowe
 • godz. 12:00 – koncert zespołu folklorystycznego „Harmonia”
 • godz. 12:30 i 14:30 – zwiedzanie skansenu w Kaszczorku z przewodnikiem
 • godz. 13.00 – prelekcje:
 1. „Zagroda rybacko-rolnicza w Kaszczorku. Materialne i niematerialne dziedzictwo” (Artur Trapszyc)
 2. Ulotne tradycje, czyli dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim”  (Hanna Łopatyńska)

 

 • Wystawy: „Dziedzictwo niematerialne w województwie kujawsko-pomorskim”, „Rybołówstwo w fotografiach Mariana Bakoty i Henryka Kabata”
 • Ekspozycje: „Obóz rybaków wiślanych” oraz wnętrze barki mieszkalnej z Torunia-Winnicy
 • Kurs i sprzedaż haftu kujawskiego i pałuckiego
 • Prezentacja zabytkowych tablic z tradycyjnymi nazwami ulic
 • Wiejski plac zabaw dla dzieci
 • Strefa działań plastycznych

 

Podczas obchodów EDD promować będziemy różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, m. in:

 • Haft kujawski i pałucki, który  ma wspaniałe tradycje w naszym regionie
 • Sypanie piaskiem – jedna z wielu form zdobnictwa ludowego
 • Smażenie powideł, które na terenie obecnego województwa kujawsko-pomorskiego, zwłaszcza w regionie Doliny Dolnej Wisły, ma kilkuwiekową tradycję
 • Portal „Ulotne tradycje”  o zjawiskach z zakresu dziedzictwa niematerialnego w woj. kuj.-pom.
 • Muzykę ludową, która jest jednym z najstarszych przejawów kultury duchowej
 • Koło Gospodyń Wiejskich i ich kącik gastronomiczny.


Źródło: Muzeum Etnograficzne im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu