Dostępność = gra zespołowa | Stereotypy językowe | spotkanie
Inne

Dostępność = gra zespołowa | Stereotypy językowe | spotkanie

  • Wydarzenie archiwalne: 21.05.2024
Miejsce:
WOAK – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury (Młyn Kultury)Toruń, ul. Kościuszki 75-77

Myślenie o dostępności działań kulturalnych zmienia ośrodki kultury, teatry, biblioteki, muzea, kina. Coraz głośniej mówimy o potrzebie równego dostępu do kultury dla wszystkich osób niezależnie od różnych potrzeb. A jak warstwa językowa wpływa na kwestie związane z dostępnością? Czy terminologia używana w odniesieniu do osób z różnymi potrzebami oddziałuje na sposób, w jaki są one traktowane?

W trakcie naszego majowego spotkania wraz z Arturem Bylińskim – społecznikiem, łamiącym bariery językowe związane z niewidzeniem na swoim kanale Becoming Blind Tutorials – porozmawiamy na temat stereotypów językowych wynikających z samej definicji niepełnosprawności oraz jak rzutują one na działania instytucji kultury. Spotkanie stanie się także idealną okazją do wspólnej dyskusji, wymiany doświadczeń i refleksji, bo dostępność to przecież współpraca!

Zapraszamy na spotkanie osoby, którym bliska jest dostępność kultury:

  • koordynatorki i koordynatorów dostępności,
  • ekspertki i ekspertów dostępności,
  • samorzeczniczki i samorzeczników.

Artur Byliński – społecznik, łamiący bariery językowe związane z niewidzeniem na swoim kanale Becoming Blind Tutorials. Na co dzień związany z turystyką i edukacją w Niewidzialnym Domu w Toruniu. Współpracował z NGO, instytucjami kultury i szkoleniami, między innymi z: Pracownią Zrównoważonego Rozwoju, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Dwujęzyczną Szkołą Podstawową Butterfly School oraz Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu i naszej dostępności (https://woak.pl/dostepnosc/ ):

Patrycja Gancarczyk

e-mail: patrycja.gancarczyk@woak.pl

Tel./SMS: 691 061 875Źródło: WOAK Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu