Bydgostiana. Kultura i muzeum - Program III Konferencji naukowej
Dziedzictwo

Bydgostiana. Kultura i muzeum - Program III Konferencji naukowej

 • Wydarzenie archiwalne: 25.05.2023
Miejsce:
Muzeum Okręgowe w BydgoszczyBydgoszcz, ul. Gdańska 4
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy organizuje trzecią edycję konferencji naukowej Bydgostiana. Tegoroczna sesja planowana w dniach 25-26 maja zostanie opatrzona podtytułem Kultura i muzeum. Problematyka prezentowana na konferencji będzie miała charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału w obradach zaprosiliśmy zarówno historyków, jak i historyków sztuki, architektury i wychowania, archeologów, socjologów, kulturoznawców, literaturoznawców itd. Harmonogram wystąpień jest przedstawiony poniżej. Wstęp dla publiczności – 2 zł.
Kontakt: dr Anna Nadolska, kustosz dyplomowany, kierownik Działu Historii Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, e-mail: anna.nadolska@muzeum.bydgoszcz.pl, tel. (52) 58 59 995
Dołącz do wydarzenia na profilu FB: –>> link
Miejsce spotkania: Budynek Główny Muzeum, Gdańska 4

 • 9:30-10:00: Rejestracja uczestników Konferencji

 • 10:00-10:20: Powitanie Gości i otwarcie Konferencji


dr Wacław Kuczma (Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
dr Anna Nadolska (kierowniczka Działu Historii, Pracowni Historii Bydgoszczy i Regionu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

Panel I

prowadzący: dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • 10:20-10:40: Niemiecki teatr „Deutsche Bühne” w Bydgoszczy w okresie międzywojennym / prof. zw. dr hab. Albert S. Kotowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • 10:40-11:00: „I u nas by się niejedna taka „piękność” znalazła, jeno dziewuszkę umyć, modnie uczesać, ubrać w drogie fatałaszki”. Konkurs „Miss Europa” oraz europejskie kandydatki w konkursach piękności na łamach „Dziennika Bydgoskiego” w latach 1927-1939 / dr Monika Opioła-Cegiełka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • 11:00-11:20: Bydgoscy dziennikarze- patroni bydgoskich ulic / dr hab. Marek K. Jeleniewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • 11:20-11:40: Zbrodnie wojenne w czasie bitwy o Bydgoszcz w 1945 roku / dr hab. Łukasz M. Nadolski (Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy)

 • 11:40-11:50: dyskusja

 • 11:50-12:10: przerwa kawowa


 

Panel II

prowadząca: dr Monika Kosteczko-Grajek (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 • 12:10-12:30: Trennertowie – w kręgu bydgoskich twórców dekoracji malarskich i sztukatorskich / mgr Bogna Derkowska-Kostkowska (Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy)

 • 12:30-12:50: Od Fryderyka Pautscha do Leokadii Łempickiej. Wystawy sztuki w Muzeum Miejskim w Bydgoszczy / mgr Barbara Chojnacka (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 •  12:50-13:10: Kobiety z pędzlem i paletą. Bydgoskie malarki i ich związki z Muzeum Miejskim / dr Anna Nadolska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 • 13:10-13:30: O trudnej sztuce upowszechniania. Działalność plastyków bydgoskich w latach 1945-1955 / mgr Maja Murawska (Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie)

 • 13:30-13:40: dyskusja

 • 13:40-14:10: przerwa kawowa


Panel III

prowadząca: dr Anna Nadolska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 • 14:10-14:30: Zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa akademickiego na przykładzie działalności Muzeum Uniwersyteckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / dr Aldona Chlewicka-Mączyńska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • 14:30-14:50: Sztuką otoczony, w kulturze zakochany – spuścizna Mariana Turwida w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy / gr Lucyna Gęsikowska (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy)

 • 14:50-15:10: Z miłości do regionu…  Zbiory etnograficzne Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego / mgr Anna Kornelia Jędrzejewska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 • 15:10-15:30: Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy (2003-2017) / dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • 15:30-15:40: dyskusja

 • 15:40-16:00: przerwa kawowa

 • 16:00-17:00: oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej „Aptekarstwo bydgoskie”, ul. Gdańska 5 / dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)


Miejsce spotkania: Budynek Główny Muzeum, Gdańska 4

 • 9:00-9:30: Rejestracja uczestników Konferencji

 • 9:30-9:40: Powitanie Gości i otwarcie drugiego dnia obrad


Panel I

prowadzący: dr Łukasz Kosiński (Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy)

 • 9:40-10:00: Złote lata muzyki i piosenki studenckiej w Bydgoszczy / dr Sławomir Łaniecki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

 • 10:00-10:20: Andrzej Szwalbe o Bydgoszczy i kulturze na łamach bydgoskiej prasy 1952-2002 / mgr Karolina Stanek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy)

 • 10:20-10:40: Medium pamięci. Dzieje i kultura Bydgoszczy na muralach / dr Emilia Ziółkowska-Ganc (Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • 10:40-11:00: Street art w Bydgoszczy. Sposoby wykorzystywania przestrzeni miejskiej / mgr Bartosz Rogala (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 • 11:00-11:10: dyskusja

 • 11:10-11:30: przerwa kawowa


Panel II

prowadząca: mgr Barbara Chojnacka (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 • 11:30-11:50: Wstępne badania skarbu z Romanowa / dr Krzysztof Jarzęcki (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 • 11:50-12:10: Zwój z modlitwą za cesarza Wilhelma II z bydgoskiej synagogi – między asymilacją a dyplomacją / mgr Łukasz Ciemiński (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu)

 • 12:10-13:30: Dyrektor niezłomny. Zbigniewa Czerskiego walka z systemem (1965-1968) / mgr Kamil Ściesiński (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 • 13:30-13:50: Bydgoszcz w czasach terroru. Przegląd wydawnictw Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących lat 1939-1956 / dr Joanna Matyasik (Instytut Pamięci Narodowej)

 • 13:50-14:00: dyskusja

 • 14:00-14:30: przerwa kawowa


Panel III

prowadząca: mgr Anna Kornelia Jędrzejewska (Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy)

 • 14:30-14:50: Czy w tych warunkach nie było koniecznem założenie polskiego pisma w Bydgoszczy, niech każdy osądzi! Życie codzienne Polaków w Bromberg w latach 1907-1920 na podstawie „Dziennika Bydgoskiego” / inż. Piotr Fałat (Uniwersytet Warszawski)

 • 14:50-14:10: Obchody świąt państwowych i uroczystości rocznicowych w szkołach powszechnych na terenie powiatu bydgoskiego w latach 1920–1939 / mgr Piotr Księżniakiewicz (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łochowie/TMSK w Solcu Kujawskim)

 • 14:10-14:30: Historia Instruktorskich Kręgów Seniorów ZHP Instruktorski Krąg Seniorów ZHP Hufiec Bydgoszcz Miasto Wędrowniczki po Zachodnim Stoku im. Olgi i Andrzeja Małkowskich / mgr Krystyna Miszczuk (Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Bydgoszcz Miasto)

 • 14:30-14:50: Rola małej ojczyzny – Bydgoszczy w edukacji wczesnoszkolnej / Zuzanna Cywińska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Koło Naukowe IDEO)

 • 14:50-15:10: dyskusja i zakończenie konferencji


Rada Programowa:  • prof. zw. dr hab. Albert S. Kotowski (UKW)

  • prof. WSG dr Marek Chamot (WSG)

  • dr hab. Monika Nawrot-Borowska, prof. uczelni (UKW)

  • dr hab. Łukasz Mamert Nadolski (MWL)

  • dr Joanna Matyasik (IPN)

  • dr Łukasz Kosiński (MOEN)

  • dr Wacław Kuczma (MOB)
Komitet Organizacyjny:  • dr Anna Nadolska

  • mgr Kamil Ściesiński

  • mgr Anna Kornelia Jędrzejewska

Źródło: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy