Logo partnera
Wstęp wolny  /  Literatura

Bydgoska Środa Literacka

  • Wydarzenie archiwalne: 01.03.2023
Miejsce:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Bydgoszcz, Stary Rynek 24
Tym razem będziemy gościć Mirosława Woźniaka, Grażynę Rochna-Woźniak oraz Zoję Rochna-Woźniak.

Mirosław Woźniak – pochodzi z Rożniat pod Kruszwicą. Do Solca przeprowadził się w 2007 r. Wiersze pisze od 1981 roku. Wieloletni uczestnik Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń Kruszwica-Kobylniki oraz Inowrocławskich Spotkań Artystycznych. Swoje wiersze publikował w almanachach, w czasopiśmie „Własnym Głosem” oraz Gazecie Pomorskiej. Laureat nagród podczas OLSP. Prywatnie jest mężem soleckiej poetki Grażyny Rochny-Woźniak, wspólnie wychowują dwoje dzieci i w czasie wolnym podejmują wiele działań na polu kultury ale również harcerstwa.
Obecnie pan Mirosław pełni funkcję zastępcy komendanta Hufca ZHP Solec Kujawski.Poezja tego kujawskiego poety niesie silny związek z naturą, ale również fascynację historią oraz genealogią rodziny pochodzącej z Kresów. Również praca zawodowa na stanowisku dyżurnego ruchu ma bardzo znaczący wpływ na wiersze, w których życie - jak piękna podróż, biegnie z bagażem doświadczeń, które autor przyjmuje z ogromną pokorą i wiarą.

Grażyna Rochna-Woźniak – rodowita solecczanka, przez 16 lat pracowała jako redaktor techniczny w bydgoskich wydawnictwach, obecnie jako nauczyciel bibliotekarz. Od prawie 30 lat animator i uczestnik wielu działań kulturalnych na terenie Solca, Bydgoszczy, Kruszwicy. Od 2009 r. członek Związku Literatów Polskich – oddział w Warszawie oraz Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Bydgoszczy. Autorka pięciu tomików poetyckich. Debiut książkowy to rok 1994. Wcześniej jej wiersze ukazały się w czasopismach dla dzieci i młodzieży („Świerszczyk”). Jest laureatką przeszło 20. konkursów o zasięgu ogólnopolskim, w tym Konkursu na wiersz o miłości czasopisma „Twój Styl” oraz Konkursu „Szuflada” dla nauczycieli bibliotekarzy. Publikowała w wielu czasopismach, m.in. „Akant”, „Metafora”, „Express bydgoski”, almanachach, brała udział w audycjach radiowych, prowadziła warsztaty poetyckie z dziećmi, podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej. Zasiadała w jury konkursów poetyckich oraz recytatorskich. Jest pasjonatką recytacji i swoją pasję przenosi na uczniów, którzy zdobywają główne nagrody w konkursach również na szczeblu wojewódzkim. W 2018 roku otrzymała Medal im. Jakuba Wojciechowskiego za krzewienie kultury robotniczej oraz w grudniu 2022 r. honorową odznakę Ministra Kultury i Sztuki „Za zasługi dla kultury polskiej”.

Zoja Rochna-Woźniak – ta młoda osoba o niebieskich włosach w dzieciństwie zafascynowała się rysunkiem. Podczas nauki w szkole podstawowej w Solcu Kujawskim – uczestniczyła na zajęcia plastyczne w Soleckim Centrum Kultury, gdzie pod okiem pana Henryka Kłosińskiego szlifowała umiejętności plastyczne. W 2019 r. Zoja wystawiała swoje prace podczas XXXI Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Kruszwicy – Kobylnikach. Jej prace zdobyły szereg nagród w konkursach na szczeblu miejskim, powiatowym a w 2020 zdobyła główną nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Warszawa -moja stolica”.
W roku 2021 otrzymała Stypendium artystyczne dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży Burmistrza Solca Kujawskiego. Obecnie jest uczennicą klasy 1 Liceum Plastycznego w Bydgoszczy. Kocha koty i dobre książki.

Źródło: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy

Stary Rynek 22-24
85-034 Bydgoszcz
tel.: 52 33 99 225