68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe
Wstęp wolny  /  Teatr / Kabaret

68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe

  • Wydarzenie archiwalne: 05.04.2023
Miejsce:
Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyToruń, ul. Szpitalna 8
Termin zgłoszeń dla Torunia i powiatu toruńskiego do 26 marca 2023 r. Po raz pierwszy Ogólnopolski Konkurs Recytatorski zorganizowano siedemdziesiąt lat temu. W pierwszej edycji udział wzięło około 10 tysięcy osób w różnym wieku i z różnym doświadczeniem życiowym. W kolejnych latach liczba uczestników lawinowo rosła. W ciągu minionych siedmiu dekad świat zmienił się nie do poznania. Przede wszystkim zmieniły się sposoby komunikacji – słowa coraz częściej są wypierane przez obrazy. Mimo to co roku większa bądź mniejsza grupa miłośników „żywego słowa” dzieli się swoją pasją ze światem. Właśnie dla nich, dla wielbicieli – jak mawiał Przyboś – „twórczej mowy” corocznie organizowany jest Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. W tym roku spotykamy się na Eliminacjach Rejonowych, które odbędą się 5 kwietnia w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, w nowej siedzibie przy ul. Kościuszki 75-77. Zapraszamy osoby z Torunia i powiatu toruńskiego, Grudziądza i powiatu grudziądzkiego oraz powiatu brodnickiego, wąbrzeskiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego. Zgłoszenia przyjmują koordynatorzy powiatowi (prosimy sprawdzić terminy zgłoszeń oraz kontaktować się bezpośrednio):
  • Brodnicki Dom Kultury (uczestnicy z powiatów brodnickiego i golubsko-dobrzyńskiego)
  • Chełmiński Dom Kultury (uczestnicy z powiatów chełmińskiego i wąbrzeskiego) eliminacje powiatowe 21 marca
  • Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu (uczestnicy z Grudziądza i powiatu grudziądzkiego) eliminacje powiatowe 21 marca w Klubie Akcent
  • Wąbrzeski Dom Kultury (uczestnicy z powiatu wąbrzeskiego)
  • WOAK (uczestnicy z Torunia i powiatu toruńskiego).
Z kolei eliminacje wojewódzkie odbędą się 21 kwietnia 2023 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego od wielu lat jest Towarzystwo Kultury Teatralnej. Zgodnie z regulaminem, konkurs adresowany jest do amatorów: uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych chcących rozwijać umiejętność posługiwania się piękną polszczyzną, uważających mowę ojczystą za coś więcej niż kod służący sprawnej komunikacji – za materię artystyczną. Konkurs przeprowadzany jest w formie czterech turniejów:
  • recytatorskiego
  • poezji śpiewanej
  • teatrów jednego aktora
  • wywiedzione ze słowa.
Największym zainteresowaniem cieszy się turniej recytatorski, którego uczestnicy przygotowują dwa wiersze i prozę (w całości lub fragmenty). Podstawowe kryteria oceny to dobór repertuaru, rozumiany również jako dobór adekwatny do możliwości wykonawczych, interpretacja utworów, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny. Śpiew od czasów Homera jest częstą formą interpretowania poezji i jej wzbogacania o nowe jakości artystyczne, dlatego w ramach OKR organizowany jest też turniej poezji śpiewanej. Jego uczestnicy śpiewają dwa wiersze – co ważne – muszą to być teksty opublikowane w książkach lub prasie literackiej. Poza tym: „przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę”. Regulamin dopuszcza też wykonanie trzeciego utworu z tekstem własnym. Osoby biorące udział w turnieju poezji śpiewanej recytują dodatkowo fragment prozy lub wiersz. Kolejny turniej adresowany jest do osób z zacięciem aktorskim. Uczestnicy turnieju teatrów jednego aktora prezentują bowiem spektakl przygotowany w oparciu o dowolny materiał literacki. Jedynym ograniczeniem formalnym jest czas trwania – monodram nie może być dłuższy niż 30 minut. Ostatni turniej – wywiedzione ze słowa – to propozycja dla eksperymentatorów „poszukujących nowych form wypowiedzi”. W tej kategorii mieszczą się wszelkie formy synkretyczne: „łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki”. Performatywna prezentacja nie może trwać dłużej niż siedem minut. Karta zgłoszenia 2023 Turniej Recytatorski / Turniej Wywiedzione ze Słowa Karta zgłoszenia 2023 Turniej Poezji Śpiewanej Karta zgłoszenia 2023 Turniej Teatrów Jednego Aktora Zgłoszenia i więcej informacji: Weronika Droszcz e-mail: weronika.droszcz@woak.torun.pl tel. 56 652 27 55

Źródło: WOAK Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Powiązane wydarzenia

02
czerwca (niedziela), godz. 10:00

Moja pierwsza odyseja kosmiczna

02
czerwca (niedziela), godz. 12:00

Moja pierwsza odyseja kosmiczna

02
czerwca (niedziela), godz. 14:00–18:00

Łączy nas (Młody) Teatr | warsztaty

06
czerwca (czwartek), godz. 17:00

Barwy natury | wernisaż grupy AKRYLE