67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
Wstęp wolny  /  Dziedzictwo  /  Teatr / Kabaret

67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

  • Wydarzenie archiwalne: 11.03.2022
Miejsce:
Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyToruń, ul. Szpitalna 8
 

Galeria zdjęć z eliminacji rejonowych
24 marca 2022 r.
fot. Stanisław Jasiński
PROTOKÓŁ
67.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Eliminacje rejonowe 24 marca 2022 r. 

Jury w składzie:

Ireneusz Maciejewski - reżyser, aktor, specjalista ds. teatru i interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych WOAK,

Erwin Regosz - muzyk, kompozytor, główny specjalista ds. muzyki WOAK,

Agnieszka Zakrzewska- pedagożka teatru, animatorka kultury, trenerka,  specjalistka ds. teatru WOAK.

Po wysłuchaniu 14 uczestników (8 - Turniej Recytatorski w kat. młodzieży ponadgimnazjalnej, 3 -Turniej Recytatorski w kat. dorosłych, 1 - Turniej Wywiedzione ze Słowa, 2 - Turnieju Poezji Śpiewanej postanowiło przyznać nagrody w postaci kwalifikacji do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 8 kwietnia:

w Turnieju recytatorskim w kat. młodzieży ponadgimnazjalnej:

Julii Domerackiej - Brodnicki Dom Kultury

w Turnieju recytatorskim w kat. dorosłych:

Barbarze Wróblewskiej

 

w Turnieju Poezji Śpiewanej:

Sylwii Berus - Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

Barbarze Bojarskiej - Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

w Turnieju Wywiedzione ze słowa

Ryszard Michałowski - Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

Jury postanowiło przyznać wyróżnienia:

Bogdanowi Mazurkiewiczowi

Danucie Wiese

Helenie Nawrockiej - Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

Marcie Szatkowskiej - Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

Mai Jankowskiej - Brodnicki Dom Kultury

Zuzannie Muszyńskiej – Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w eliminacjach rejonowych 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

 
Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w dniu 1 lutego 2022 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.  Naczelną ideą programową jest Rok Romantyzmu Polskiego.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym skierowaną do amatorów – uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych. W Konkursie nie mogą uczestniczyć studenci kierunków artystycznych wyższych uczelni teatralnych i muzycznych oraz kierunku pedagogika muzyki/wychowanie muzyczne w wyższych uczelniach artystycznych i nieartystycznych.

Konkurs przeprowadzony jest w formie czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, „wywiedzione ze słowa” i teatrów jednego aktora.

Warunki udziału w Konkursie są następujące:

  1. Przygotowanie repertuaru nieprezentowanego w poprzednich OKR, ani w innych konkursach recytatorskich i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju; repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.

  2. Wypełnienie i złożenie karty zgłoszenia uczestnika. Podpisanie karty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wyszczególnione w karcie działania organizatora, objęte i regulowane przepisami o ochronie danych osobowych. Karta zgłoszenia może być złożona tylko w jednym województwie. Dokumenty prosimy wysyłać na adres e-mail: barbara.planeta@woak.torun.pl


Na zgłoszenia czekamy do 11 marca 2022 r. Organizatorem eliminacji rejonowych (24 marca 2022 r.) i wojewódzkich (8 kwietnia 2022 r.) jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin 67. OKR 2022

Karta zgłoszenia (turniej TEATRÓW JEDNEGO AKTORA 2022)

Karta zgłoszenia (turniej POEZJI ŚPIEWANEJ 2022)

Karta zgłoszenia (turniej RECYTATORSKI oraz turniej WYWIEDZIONE ZE SŁOWA 2022)

Osobom zainteresowanym dodatkowych informacji udziela Barbara Płaneta:
e-mail barbara.planeta@woak.torun.pl
lub pod numerem telefonu 56 652 27 55 wew. 34

Źródło: WOAK Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Szpitalna 8
87-100 Toruń
tel.:56 652 27 55