Dziedzictwo  /  Edukacja

  • Wydarzenie archiwalne: 26.07.2023
Miejsce:
Muzeum w BiskupinieBiskupin
Zapraszamy do Muzeum by wysłuchać wykładu popularnonaukowego. O "Krótkiej historii jedzenia na terenach ziem polskich" opowie Izabela Seidel. Wykład odbędzie się 26 lipca o godzinie 13:00 w chacie nr 2 (II rząd) w Osadzie obronnej na półwyspie. 


Źródło: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Biskupin 3
88-410 88-410 Biskupin
tel.: 52 302 50 55