26-27 lutego 2022 r.
Wstęp wolny  /  Film

26-27 lutego 2022 r.

  • Wydarzenie archiwalne: 26.02.2022
Miejsce:
Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyToruń, ul. Szpitalna 8

ADRESACI:
Pedagodzy, edukatorzy, nauczyciele, animatorzy kultury, osoby zainteresowane wykorzystaniem filmu w swojej pracy. 

CEL:
Rozwijanie umiejętności pracy z  młodzieżą poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod. Wykorzystywanie sztuki filmowej jako inspirującego narzędzia do poruszania ważnych tematów dla ludzi młodych.

PROGRAM:
Rozmowy z młodzieżą bywają nie lada wyzwaniem. Szczególnie, kiedy chcemy poruszyć tematy społeczne i jednocześnie zachęcić młodych ludzi do dyskusji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że każda grupa wiekowa wymaga odpowiednich metod pracy. W odpowiedzi na te zagadnienia przygotowaliśmy dla nauczycieli, animatorów kultury i pedagogów warsztaty podkreślające ogromne możliwości obrazu w prowadzeniu konwersatoryjnych zajęć z młodzieżą. Podczas warsztatów chcemy zwrócić uwagę na potencjał tej innowacyjnej formy edukacji, wykorzystującej sztukę filmową, która znacznie skraca dystans między uczniem i nauczycielem, a także stwarza atrakcyjną płaszczyznę porozumienia. Niejednokrotnie fabuła filmu trafnie "nazywa" problemy, z którymi borykają się młodzi ludzie, dzięki bazowaniu na konkretnych sytuacjach bohaterów. Program warsztatów zakłada następujące bloki tematyczne:

  • analiza fabuły filmu/ wideoklipu jako narzędzie do rozmowy z młodzieżą o istotnych, aktualnych tematach;
  • analiza psychologii postaci wybranych bohaterów filmowych w budowaniu postaw tolerancji i akceptacji;
  • omawianie niejednoznacznych, otwierających szerokie pole do interpretacji scen filmowych jako narzędzie pobudzające młodych ludzi do otwartości i odwagi w wyrażaniu własnego zdania i podejmowania żywej dyskusji;
  • realizacja miniatury filmowej celem rozwinięcia kompetencji społecznych (współpraca i skuteczna komunikacja w grupie), a także zachęcenia młodzieży do poszukiwania twórczych dróg ekspresji i rozwoju osobistego.

PROWADZĄCY:
Grzegorz Kaźmierski – muzyk oraz realizator dźwięku, animator kultury, teatrolog i filmoznawca. Specjalista ds. interdyscyplinarnych przedsięwzięć kulturalnych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Absolwent teatrologii i filmoznawstwa na UKW w Bydgoszczy oraz filmoznawstwa i animacji kultury na UMK w Toruniu. Jako recenzent teatralny współpracował z Teatrem im. W. Horzycy w Toruniu, Teatrem Baj Pomorski oraz ACKiS „Od Nowa”. Koordynował projekty kulturalne realizowane w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Toruniu.
Jest założycielem i liderem improwizacyjnego projektu muzyczno-poetyckiego 3. Piętro, którego debiutancki album „Improwokacja” ukazał się w czerwcu 2021 roku z ramienia Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Domu Literatury w Łodzi. Podejmował artystyczną współpracę z takimi instytucjami jak Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, Centrum Kultury Dwór Artusa czy studenckim Radiem Sfera. W 2019 roku ukazał się solowy album Grzegorza Kaźmierskiego „Improv”. Koncertował na wielu festiwalach, m.in.: Fala Poprzeczna w Gdańsku czy Ogólnopolskie Spotkania Poetów „Biała Lokomotywa” w Łazieńcu. Wraz z artystą wizualnym Tomaszem Wlaźlakiem tworzy projekty artystyczne zderzające muzykę eksperymentalną z nowymi mediami, a jako kompozytor współpracuje z reżyserką teatralną Aleksandrą Skorupą. Ich najnowszą wspólną realizacją jest spektakl „Królowa Maab”, którego premiera miała miejsce podczas Festiwalu Czasu Wolnego LABA w Warszawie. Jest także współzałożycielem duetu instrumentalnego Mlecze.

CENA: 150 zł

Płatność w kasie (do godz. 15:00 w dni robocze) lub na konto: Bank MILLENNIUM
61 1160 2202 0000 0000 6090 1253 (w tytule przelewu proszę podać datę i nazwę warsztatów)

KIEDY: 26-27 lutego 2022 r.

TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT: do 23 lutego 2022 r.

CZAS TRWANIA: warsztaty obejmują 16 godz. dydaktycznych

sobota 26.02.2022 r.  w godz. 10:00-17:00 (z przerwą)
niedziela 27.02.2022 r. w godz. 9:00-16:00 (z przerwą)

MIEJSCE: WOAK Toruń, ul. Szpitalna 8

Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub przez formularz zgłoszeniowy na dole strony.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Grzegorz Kaźmierski
e-mail: grzegorz.kazmierski@woak.torun.pl
tel. 566522755 Źródło: WOAK Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Szpitalna 8
87-100 Toruń
tel.:56 652 27 55