12-13 lutego 2022 r.
Wstęp wolny  /  Teatr / Kabaret

12-13 lutego 2022 r.

  • Wydarzenie archiwalne: 12.02.2022
Miejsce:
Wojewódzki Ośrodek Animacji KulturyToruń, ul. Szpitalna 8

ADRESACI:
Osoby prowadzące amatorskie grupy teatralne, które nie posiadają doświadczenia lub posiadają, ale potrzebują nowych bodźców oraz pomocy w usystematyzowaniu swoich pomysłów na działania twórcze. Zapraszamy animatorów kultury, instruktorów teatralnych, nauczycieli i pedagogów, aktywnych w obszarze studenckiego i młodzieżowego teatru amatorskiego i wszystkich pasjonatów teatru formy.

CEL:
Poznanie teatru formy, jego idei i zasad kompozycji reżyserskiej oraz umiejętności lalkarskich. 

PROGRAM:
Współczesny teatr lalek to zjawisko złożone, nie operuje jednym środkiem wyrazu, lecz łączy w obrębie jednej konwencji sztukę plastyczną z działaniami scenicznymi aktora. Jednakże podstawą sztuki lalkarskiej jest wciąż teatr plastyczny, w którym kładzie się nacisk na przekaz sensów za pomocą kompozycji odpowiednio dobranych i zaanimowanych przedmiotów; coraz częściej nazywa się go teatrem formy.
Lalka sceniczna, chociaż stworzona na podobieństwo człowieka, nie jest żywym aktorem. Jest przedmiotem, który dopiero w rękach aktora staje się postacią dramatu, a aktor… demiurgiem.
Przez tak postawioną tezę Ireneusz Maciejewski- lalkarz, reżyser - w praktyczny sposób poprowadzi spotkanie warsztatowe dla wszystkich, którzy chcieliby bliżej poznać teatr formy. Doświadczyć „magii teatru lalek”, spędzając czas w atmosferze aktu tworzenia.  
Spotkanie będzie inspiracją i zachętą do tworzenia teatru formy prostymi sposobami w niebanalny sposób. Teatr formy wymaga jedynie – albo aż – spostrzegawczości, poruszenia własnej wewnętrznej wrażliwości na piękno rzeczy prostych, niosących ślady oryginalnego zużycia, a także wyobraźni, która czyni z przedmiotów artefakty uczuć i emocji.
Program warsztatów obejmuje zagadnienia z zakresu kompozycji, tworzenia sytuacji scenicznych i reżyserii sztuki plastycznej. Ważnym elementem programu stanie się temat „podwójnego aktora”, który grając przedmiotem, zachowuje, pomimo spontaniczności działań aktorskich, dystans emocjonalny do animowanej postaci.
Prowadzący podzieli się swoim dwudziestoletnim doświadczeniem lalkarskim w sposób teoretyczny i praktyczny, przeobrażając warsztaty w zjawisko artystyczne.
Warsztaty będą miały charakter prób teatralnych zakończonych małym pokazem stworzonych wspólnie etiud.

PROWADZĄCY:
Ireneusz Maciejewski – reżyser teatralny, aktor lalkarz, filmowiec, montażysta, performer, kiedyś mim, z zamiłowania fotograf. Autor sztuk, adaptacji teatralnych oraz tekstów piosenek. Absolwent Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie (Wydział Lalkarski w Białymstoku, kierunek reżyseria oraz kierunek aktorski), Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Menedżer Kultury. Zrealizował ponad 40 spektakli teatralnych. Jest autorem kilku projekcji multimedialnych, a także form filmowych wykorzystanych do przedstawień.

CENA: 150 zł

Płatność w kasie (do godz. 15:00 w dni robocze) lub na konto: Bank MILLENNIUM
61 1160 2202 0000 0000 6090 1253 (w tytule przelewu proszę podać datę i nazwę warsztatów)

KIEDY: 12-13 lutego 2022 r.

TERMIN ZGŁOSZEŃ I WPŁAT: do 10 lutego 2022 r.

CZAS TRWANIA: warsztaty obejmują 16 godz. dydaktycznych

sobota 12.02.2022 r.  w godz. 10:00-17:00 (z przerwą)
niedziela 13.02.2022 r. w godz. 9:00-16:00 (z przerwą)

MIEJSCE: WOAK Toruń, ul. Szpitalna 8

Liczba miejsc ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub przez formularz zgłoszeniowy na dole strony.

WIĘCEJ INFORMACJI:
Ireneusz Maciejewski
e-mail: ireneusz.maciejewski@woak.torun.pl
tel. 566522755Źródło: WOAK Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu

Szpitalna 8
87-100 Toruń
tel.:56 652 27 55