Moduł e-Kultura

Życie kulturalne w województwie jest animowane przez 779 podmiotów instytucjonalnych, wiele organizacji pozarządowych oraz formalnych i nieformalnych środowisk, które funkcjonują we wszystkich 144 gminach naszego województwa.

Moduł e-Kultura realizowany w ramach projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” to odpowiedź na potrzeby tych jednostek – nadawców kultury ale i bezpośrednia korzyść dla uczestników – odbiorców kultury, którzy dzięki wdrożonemu systemowi uzyskują łatwiejszy dostęp do informacji i bogatej oferty kulturalnej naszego regionu.

Moduł  e-Kultura to wsparcie finansowe, dzięki któremu jednostki kultury zostały wyposażone w zaawansowany sprzęt audiowizualny – kamery cyfrowe, aparaty fotograficzne, profesjonalne nagłośnienie, projektory, urządzenia wielofunkcyjne. Każda z jednostek biorących udział w przedsięwzięciu otrzymała serwery, profesjonalne stacje graficzne i zaawansowane oprogramowanie do edycji – komputerowej obróbki wytworzonych i zdigitalizowanych obiektów. To również szkolenia i warsztaty by efektywnie ten sprzęt wykorzystywać. Rzeczywistą korzyścią dla Partnerów Projektu jest zatem wiedza oraz unowocześnienie miejsca pracy, co znacznie wpływa na jej komfort i efektywność.

Moduł e-Kultura to integracja. Elementem realizacji tej idei jest wdrożony w ramach projektu system elektronicznego plakatu Digital Signage. To ponad 70 ekranów wielkoformatowych zlokalizowanych w obiektach kultury i w ich pobliżu. Partnerzy dostarczają informacje o własnej ofercie oraz reklamują się wzajemnie – poszerzając wiedzę swoich odbiorców o inne dziedziny sztuki.

Moduł e-Kultura to system teleinformatyczny “Kultura w zasięgu” pozwalający gromadzić i systematyzować informacje o kulturze w regionie. To miejsce dla instytucji, animatorów, twórców – nadawców. To miejsce dla uczestników, poszukujących informacji – odbiorców sztuki. To 2 zintegrowane ze sobą elementy portal i aplikacja mobilna. Płaszczyzna dla tych, którzy chcą informować i dla tych którzy chcą być poinformowani.