Wąbrzeski Dom Kultury
interdyscyplinarne  /   ośrodek kultury / dom kultury

Wąbrzeski Dom Kultury

Podstawowym zadaniem Wąbrzeskiego Domu Kultury jest upowszechnianie wielu różnorodnych form aktywności kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jednym z priorytetów działalności jest m.in. ożywianie lokalnych i powiatowych tradycji kulturowych w kierunku zaspakajania potrzeb mieszkańców miasta i powiatu oraz stworzenie takiej oferty zajęć, która w kreatywny sposób pozwoli na zagospodarowanie czasu wolnego osobom w różnym wieku. Jednostka zajmuje się również organizowaniem różnorodnych przedsięwzięć w zakresie edukacji artystycznej, społecznej, kulturalnej i naukowej. W placówce prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia dla wszystkich chcących poszerzać swoje zainteresowania. Ciekawą formą aktywności edukacyjno-kulturalnej są różnego rodzaju plenery malarskie i rzeźbiarskie skupiające amatorów sztuki z różnych regionów Polski. Pokłosiem tych zajęć są galerie obrazów i rzeźb prezentowane w placówce oraz Parku WDK. W Galerii WDK swoje prace wystawiało wielu lokalnych twórców sztuki i hobbystów.

W ramach promocji miasta WDK zajmuje się m.in.: prowadzeniem Miejskiego Punktu Informacji, do zadań którego należy udzielanie informacji o atrakcjach turystycznych Wąbrzeźna i okolic, imprezach kulturalnych i sportowych miasta, bazy noclegowej i gastronomicznej, pomoc w nawiązywaniu kontaktów turystycznych w kraju i za granicą, prowadzenie galerii lokalnych artystów oraz bazy materiałów promocyjnych miasta.

Od W 2011 r. w WDK funkcjonuje Izba Muzealna, w której znajdują się zarówno dzieła odznaczające się kunsztem artystycznym jak i rzemieślnicze wyroby codziennego użytku. Wśród zgromadzonych przedmiotów znajdują się m.in. meble pochodzące z początków XX w. (stół, kredens, łóżko, szafki i komoda). Zbiory muzeum uzupełnia ekspozycja Kronik WDK oraz obrazy, które powstały podczas wąbrzeskich plenerów malarskich w 2012 i 2013 r. Muzeum w Wąbrzeźnie prezentując zabytki i pamiątki z przeszłości, propaguje historię miasta i okolicy.

Miejscem letnich spotkań mieszkańców i turystów jest Amfiteatr na Podzamczu, administrowany przez jednostkę. W okresie wakacyjnym odbywają się tam różnego rodzaju imprezy, koncerty oraz animacje. Z domem kultury związane są także początki istnienia lokalnych mediów. W latach 1990 – 1998 Wąbrzeski Dom Kultury odpowiedzialny był za wydawanie dwutygodnika „Wiadomości Wąbrzeskie”. Natomiast w 1993 roku dom kultury przejął Miejską Telewizję Kablową. Od tamtej pory emituje program telewizyjny i telegazetę.

Wąbrzeski Dom Kultury

ul. Wolności 47
87-200 Wąbrzeźno
tel.: 56 688 17 27