Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
Teatr / Kabaret  /  teatr

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Historia Teatru sięga początków XX wieku. Od 1904  była to scena niemiecka, od 1920 roku już polski Państwowy Teatr Narodowy. Po okresie okupacji rozpoczął działalność w roku 1945 stając się jednym z wiodących polskich teatrów nie tylko dzięki grupie wybitnych aktorów ale także dzięki pracy znakomitych inscenizatorów i teatralnych reformatorów spośród których wymienić należy Wilama Horzycę, Hugona Morycińskiego czy Krystynę Meissner.
Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu jest instytucją kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest organizatorem liczących się festiwali – od 1991 roku Międzynarodowego Festiwalu Teatralny Kontakt, a od 2012 roku Festiwalu Debiutantów Pierwszy Kontakt. Ważną dziedziną działalności Teatru jest edukacja teatralna, bogata oferta skierowana jest do różnych grup wiekowych, do uczniów i do nauczycieli.

Dyrektor naczelną Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu jest Renata Derejczyk, Dyrektorem ds. artystycznych: Łukasz Czuj.

 

Plac Teatralny 1
87-100 Toruń
tel. sekretariat: 56 622 12 45
Biuro Obsługi Widzów: 56 622 55 97, 56 654 90 74
Kasa: 56 622 30 70
sekretariathorzycy@teatr.torun.pl
skrytka e-PUAP: /teatrwilamahorzycy/skrytka ESP
https://teatr.torun.pl/
https://www.facebook.com/TeatrHorzycyTorun
https://www.youtube.com/user/TeatrHorzycyTorun

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu

Plac Teatralny 1
87-100 Toruń
tel.:56 622 50 21