Spichlerz dworski w Kłóbce
Dziedzictwo  /  muzeum / galeria

Spichlerz dworski w Kłóbce

Od 14 czerwca 2022 r. dwustuletni budynek jest udostępniony do zwiedzania jako kolejny obiekt Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce. Spichlerz został zbudowany w latach 1822–1830, w stylu klasycystycznym i był wówczas jednym z najokazalszych i najładniejszych obiektów tego typu na Kujawach. W latach 60. XX w. częściowo zniszczony spichlerz przebudowano, pozbawiając go zupełnie cech stylowych. W 2013 r. zrujnowany obiekt zakupiło Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, które przywróciło mu jego pierwotną formę. W części parterowej spichlerza prezentowana jest wystawa stała pn. „Gospodarka i rolnictwo na dawnej wsi kujawskiej i dobrzyńskiej”, która stanowi komentarz i rozwinięcie ekspozycji skansenowskiej w Kłóbce. Jej tematem są zagadnienia związane z uprawą ziemi, hodowlą i rybołówstwem. W tle bogatego zbioru dawnych narzędzi i maszyn rolniczych umieszczono fotogramy ukazujące m.in. cykl prac polowych oraz bogato ilustrowane tablice informacyjne. Obszernemu poddaszu nadano funkcje edukacyjne i audytoryjne i przeznaczono do organizacji lekcji i warsztatów muzealnych oraz kameralnych imprez kulturalnych. Spichlerz można zwiedzać od wtorku do niedzieli. Obowiązują bilety, wstępu.

Zadanie pn. „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Słowackiego 1A
87 – 800 Włocławek
tel.:54) 232-36-25