Logo partnera
interdyscyplinarne

Soleckie Centrum Kultury


Soleckie Centrum Kultury prowadzi działalność o charakterze interdyscyplinarnym obejmującym różne dziedziny sztuki profesjonalnej i amatorskiej, takie jak muzyka, plastyka, rzeźba, taniec, teatr, film, literatura. Prowadzi szeroko rozumianą edukację kulturalną. Przy Soleckim Centrum Kultury działa Kino Kultura. Placówka jest organizatorem wydarzeń, warsztatów, prowadzi koła tematyczne i organizuje przeglądy i konkursy.