Rypiński Dom Kultury
interdyscyplinarne

Rypiński Dom Kultury

RDK jest samorządową instytucją kultury, której celem statutowym jest rozwijanie i pielęgnowanie amatorskiego ruchu artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych. RDK stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i samorealizacji w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej. Proponuje zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych: artystyczne i hobbystyczne, koncerty, spektakle, wystawy, imprezy plenerowe. Działają w nim zespoły muzyczne, taneczne, wokalne, kabaretowe,  sekcje, kluby seniora i orkiestra dęta.  RDK jest organizatorem licznych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, również cyklicznych. Wspiera inicjatywy kulturalno-społeczne, współpracując ze stowarzyszeniami i społecznościami lokalnymi. W sali kinowej liczącej 211  miejsc wraz z dużą sceną, zapleczem i garderobami oprócz typowej działalności kina, organizowane są przedstawienia teatralne, imprezy rozrywkowe i koncerty a także odbywają się miejskie uroczystości rocznicowe. Prowadzona jest też obsługa imprez niezależnych podmiotów.

Powiązane wydarzenia

09
października (niedziela), godz. 19:30

"Prezent urodzinowy" - spektakl Teatru Capitol

25
listopada (piątek), godz. 20:00

Anita Lipnicka | O miłości... akustycznie

Rypiński Dom Kultury

Warszawska 8
87-500 Rypin
tel.: +48542802156