Rypiński Dom Kultury / Kino Bałtyk
Film  /  kino  /   ośrodek kultury / dom kultury

Rypiński Dom Kultury / Kino Bałtyk

RDK jest samorządową instytucją kultury, której celem statutowym jest rozwijanie i pielęgnowanie amatorskiego ruchu artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych. RDK stwarza możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i samorealizacji w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej. Proponuje zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych: artystyczne i hobbystyczne, koncerty, spektakle, wystawy, imprezy plenerowe. Działają w nim zespoły muzyczne, taneczne, wokalne, kabaretowe,  sekcje, kluby seniora i orkiestra dęta.  RDK jest organizatorem licznych przedsięwzięć o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, również cyklicznych. Wspiera inicjatywy kulturalno-społeczne, współpracując ze stowarzyszeniami i społecznościami lokalnymi.

Od samego początku w obecnym budynku instytucji funkcjonuje Kino „Bałtyk”, które jest integralną częścią Rypińskiego Domu Kultury. Z niewielu źródeł historycznych wiemy, że powstało ono w 1927 roku i od samego początku prowadziło działalność kinowo - teatralną. Pierwszą nazwą rypińskiego kina było „Coloseum”, dopiero w późniejszym czasie zmieniono nazwę kina na „Bałtyk”.

W sali kinowo-widowiskowej, która liczy 267 miejsc siedzących (parter: 192 miejsca, balkon: 75 miejsc) poza projekcjami filmów, organizowane są przedstawienia teatralne, imprezy rozrywkowe, koncerty, odbywają się miejskie uroczystości rocznicowe.

Rypiński Dom Kultury

Warszawska 8
87-500 Rypin
tel.: +54 280 21 56