Radziejowski Dom Kultury
ośrodek kultury / dom kultury

Radziejowski Dom Kultury

Radziejowski  Dom  Kultury  jest samorządową instytucją kultury. Jest instytucją  kultury  propagującą  działalność   kulturalną   w zakresie kultury, animacji kultury. Główne formy działalności to imprezy cykliczne znane  i sprawdzone przed laty, imprezy masowe w tym inscenizacje historyczne, stałe formy stacjonarne, zajęcia w ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży, imprezy okolicznościowe, turnieje, konkursy, warsztaty, występy, pokazy i inne. Radziejowski Dom Kultury prowadzi działalność na terenie gminy Radziejów i powiatu radziejowskiego. Współpracuje z innymi podmiotami: szkołami i placówkami oświatowymi, innymi instytucjami kulturalnymi, placówkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami prywatnymi. Radziejowski Dom Kultury stanowi odrębny budynek o całkowitej powierzchni użytkowej 734 m2 Lokal dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Radziejowski Dom Kultury posiada 1 salę widowiskową. W  jednostce   kulturalnej   działają   3   pracownie   specjalistyczne:   plastyczna,   muzyczna i taneczna. Posiadamy także salę prób/ studio nagrań.

Radziejowski Dom Kultury

Objezdna 40
88-200 Radziejów
tel.:54 285 34 39