Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży
Literatura  /  biblioteka

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży

Chełmża to 16 tysięczne miasteczko położone w powiecie toruńskim na Pojezierzu Chełmińskim nad Jeziorem Chełmżyńskim w województwie Kujawsko-Pomorskim. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa działa tu od 1946 roku. Jest dla społeczności lokalnej podstawową instytucją kultury. Placówka nasza w okresie minionych lat podlegała wielu transformacjom, związanym głównie z przekształceniami administracyjnymi. Biblioteka powoli, ale systematycznie rozwijała się, poszerzała również swoje włości. Dziś jest wyłącznym posiadaczem zabytkowego gmachu przy Rynku 4. W 1996 roku ważnym wydarzeniem w dziejach biblioteki były obchody 50-lecia powstania placówki oraz nadanie jej imienia. Jako patrona Biblioteki przyjęto Juliana Prejsa, (pseudonim Sjerp Polaczek - 1820-1904), polskiego wydawcę, dziennikarza i literata ludowego. Na frontonie bibliotecznego gmachu wmurowano granitową tablicę informującą o bibliotece i jej patronie. Sześćdziesięcioletnia działalność oraz zaangażowanie wielu pokoleń bibliotekarzy w pracę i w życie środowiska spowodowało, że biblioteka zmieniła się w centrum kultury i informacji. Decyzją Rady Miasta w 1998 roku w struktury Miejskiej i Rejonowej Biblioteki Publicznej włączono Chełmżyński Ośrodek Kultury. W wyniku ostatniej reformy administracyjnej kraju w 1999 roku Miejska i Rejonowa Biblioteka Publiczna, po podpisaniu porozumienia przez Władze Miasta Chełmży i Starostwo Powiatowe w Toruniu, zmieniła nazwę na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną. Zasięgiem działania objęła 9 gmin (w tym 30 bibliotek): miasto Chełmża, gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka. Wiele form pracy Biblioteki to przede wszystkim działania skierowane na upowszechnianie czytelnictwa i podkreślanie dużej roli książki, która jest niezastąpiona do dostępu współczesnej wiedzy. Biblioteka pełni nie tylko rolę wypożyczalni i czytelni, ale również integruje środowisko, skupiając wokół siebie grono wrażliwych odbiorców kultury.
Organizuje różne formy edukacji kulturalnej, oświatowej, promocje kultury i twórczości artystycznej, jak również twórców kultury związanych z naszym regionem, prowadzi wychowanie przez sztukę. Organizuje spotkania i odczyty w zakresie edukacji. Prowadzi działalność instrukcyjno - metodyczną i szkoleniową. Redaguje i wydaje miesięcznik „Głos Chełmżyński” mówiący o wydarzeniach społecznych i kulturalnych miasta. Wydaje publikacje związane z dziejami miasta. Prowadzi działalność wydawniczą, wystawienniczą, czytelniczą, konkursową.  Jako placówka kulturalna, edukacyjna i informacyjna pełni ważną funkcję w mieście.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Prejsa w Chełmży

Rynek 4
87-140 Chełmża
tel.: +48566756133