Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy
obiekt widowiskowy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy, jest miejską jednostką organizacyjną prowadzoną przez Gminę Miasta Brodnica. Siedziba OSiR mieści się w obiekcie Hali Widowiskowo–Sportowej przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Brodnicy. Instytucja zarządza następującymi obiektami sportowymi:

  • Halą Widowiskowo–Sportową przy ul. Królowej Jadwigi 1

  • Stadionem Sportowym przy ul. Królowej Jadwigi 5

  • Przystanią Kajakową im. Henryka Strzeleckiego przy ul. Paderewskiego 17

  • kąpieliskiem miejskim przy ulicy Wczasowej.


OSiR utrzymuje, zarządza i udostępniania obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz turystyczne, organizuje i współorganizuje zajęcia, imprezy i zawody sportowe oraz rekreacyjne. W obiektach zarządzanych przez Ośrodek odbywają się również wydarzenia kulturalne. Ośrodek prowadzi działalność profilaktyczną i wychowawczą w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz działania popularyzatorskie i promocyjne w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Instytucja wspiera działania i organizowanie różnych form rehabilitacji ruchowej oraz udostępniania bazę rekreacyjno–sportową klubom i stowarzyszeniom oraz innym podmiotom prawnym działającym na rzecz kultury fizycznej i sportu. Wypożycza sprzęt sportowy.