Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości
ośrodek kultury / dom kultury

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości

Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność na terenie Gminy Pakość. W skład Ośrodka wchodzą: Dom Kultury i Turystyki w Pakości oraz zaplecze socjalne Stadionu Miejskiego w Pakości. Podstawowym celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury i turystyki, w szczególności: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, gromadzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, promowanie lokalnych twórców oraz popularyzacja walorów rekreacji ruchowej i turystyki. OKiT organizuje wydarzenia, m.in.: spektakle, koncerty, wystawy, spotkania, odczyty, szkolenia. Ośrodek prowadzi zajęcia w zespołach zainteresowań artystycznych i praktycznych.