Muzeum Ziemi Mogileńskiej
Dziedzictwo  /  Sztuki wizualne  /  muzeum / galeria

Muzeum Ziemi Mogileńskiej

Muzeum proponuje zwiedzającym stałe ekspozycje obejmujące swym zakresem szeroko rozumianą Ziemię Mogileńską.

Ekspozycja „Archeologia Ziemi Mogileńskiej” przedstawia w małym fragmencie dorobek materialny społeczeństw i kultur zamieszkujących tereny Ziemi Mogileńskiej. Zobaczyć  można narzędzia, przedmioty codziennego użytku oraz te używane podczas obrzędów religijnych od czasów neolitu aż po czasy średniowiecza i nowożytność. Ziemia Mogileńska to region ciekawy ze względu na zróżnicowanie etnograficzne, gdyż w jej granicach znajdują się Kujawy, Pałuki i Wielkopolska. Wstawa „Kultura ludowa Ziemi Mogileńskiej” ukazuje bogatą tradycję w zakresie kultury i sztuki ludowej w tym bogato zdobione stroje kujawskie. Kolejną ekspozycją prezentowaną w Muzeum jest temat „Kościołów i duchowieństwa mogileńskiego”. Wystawa prezentuje sylwetki księży oraz historię nieistniejących już kościołów św. Klemensa spalonego w 1940 r. przez wojska niemieckie oraz kościoła ewangelickiego rozebranego w 1960 r.  nakazem ówczesnych władz miejskich. Wystawa jest także źródłem wiadomości na temat mogileńskich kościołów św. Jakuba i  św.  Jana Apostoła, a także  klasztoru benedyktynów który w znaczny sposób przyczynił się do rozwoju osadnictwa i późniejszym czasie powstania miasta Mogilna.

Dyrektorem Muzeum Ziemi Mogileńskiej jest Jan Szymański

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku
Chabsko 20
88-342 Wylatowo
tel. 52 315 87 80
kom. 505 126 630
muzeum@mzm.mogilno.pl
www.mzm.mogilno.pl

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku

Chabsko 20
88-342 Wylatowo
tel.:52 315 87 80