Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
Dziedzictwo  /  muzeum / galeria

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

Muzeum działa od 1980 roku. Gromadzi, przechowuje i udostępnia eksponat - pamiątki fotografie i archiwalia związane z historią pięknej Ziemi Dobrzyńskiej. W zbiorach znajdują się dzieła sztuki, sztandary, monety, medale, sprzęty domowego użytku, mundury, znaleziska archeologiczne, broń. Muzeum posiada własną bibliotekę na którą składa się zbiór ponad 2 tys. woluminów.

Sama idea stworzenia regionalnego muzeum powstała na początku lat sześćdziesiątych. Była reakcją społeczeństwa świadomego swych korzeni i tożsamości, rozentuzjazmowanego przygotowaniami do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Olbrzymie znaczenie w wyborze siedziby dla muzeum miała historia budynku. Obiekt zajmowany przez muzeum początkami swymi sięga 1895 roku, kiedy został oddany do użytku jako budynek administracji rosyjskiej. Najczarniejszy okres w historii budynku przypada na jesień 1939 roku, gdy okupant hitlerowski posadowił w budynku Gestapo i Selbstschutz. Piwnice „Domu Kaźni” stały się miejscem męczeńskiej śmierci ziemian, inteligencji, księży, chłopów i Żydów – razem około 2000 osób. Pamięci tych wydarzeń poświęcona jest wystawa „Piwnice Domu Kaźni – martyrologia ziemiaństwa i inteligencji, mieszkańców Rypina i okolic w czasie II wojny światowej” oraz prowadzone zajęcia edukacyjne. Ponadto w budynku prezentowana jest wystawa poświęcona „Szkolnictwu na Ziemi Dobrzyńskiej od końca XIX wieku do 1970 roku” oraz wystawa „Stary Rypin w mrokach przeszłości”. Wystawa jest podsumowaniem prac archeologicznych prowadzonych przez Muzeum i ukazuje oryginalne zabytki archeologiczne pochodzące z wykopalisk oraz repliki sprzętów średniowiecznych. W założeniu wystawa ta ma być miejscem edukacji historycznej w formie żywych lekcji muzealnych, aby w sposób nowoczesny, interaktywny zapoznać zwiedzających z historią grodu w Starorypinie, więc z historią samego Rypina.

Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

ul. Warszawska 20
87-500 Rypin
tel.:54 280 25 14