Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu
ośrodek kultury / dom kultury

Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń. Placówka realizuje cele i zadania artystyczne, edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, opiekuńcze, sportowe i rekreacyjne. MDK prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego, w tym zajęcia stałe: koła i kluby, zespoły i pracownie, zajęcia okazjonalne i okresowe. MDK prowadzi również działalność informacyjną za pomocą powołanego Centrum Informacji Młodzieży.

Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu

ul. Przedzamcze 11/15
87 -100 Toruń
tel.: +48566221477