ośrodek kultury / dom kultury

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Fordonie


Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 działa w dzielnicy Bydgoszczy - Fordonie, na Osiedlu Przylesie. Działalność instytucji oparta jest na bazie fordońskich placówek oświatowych i tworzy dla nich wspólne centrum kulturalne. Wychowankami MDK 5 są dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska dzieci w wieku przedszkolnym. Od momentu rozpoczęcia działalności liczba stałych uczestników zajęć to ponad tysiąc osób. Imprezy okolicznościowe, okazjonalne, konkursy gromadzą od 80 do 500 uczestników. MDK nr 5 prowadzi stałe formy zajęć: koła, sekcje, zespoły. Formy zajęć w placówce zorganizowane są w pracownie i działy. MDK 5 prowadzi również działalność o charakterze okresowym i okazjonalnym. Kadrę placówki stanowią wykwalifikowani nauczyciele, którzy pracują według indywidualnych planów pracy.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy

ul. Felicji Krysiewiczowej 8
85-796 Bydgoszcz
tel.:52 343 47 37