interdyscyplinarne  /   ośrodek kultury / dom kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie

Gminna instytucja kultury. Imprezami plenerowymi od dawna wpisanymi w kalendarz wydarzeń kulturalnych są przede wszystkim: Koncert Noworoczny, Festiwal Kapel Podwórkowych, Festiwal Piosenki Żeglarskiej, "Szuwarowe Szanty", Majówka, Wakacyjny Festyn Rodzinny, Dożynki Gminne. Przedsięwzięcia na terenie gminy, to m.in. "Święto Bytkowic" i "Święto lipy i zapach maciejki" w Nowym Dworze. Organizowane są także wystawy, wieczory poetyckie, imprezy rocznicowe i okolicznościowe, koncerty, spotkania. Do stałych form realizowanych przez MGOK należą nauka gry na instrumentach muzycznych, zespół wokalny "Ananasy", zespół muzyczny "Meteor", kapela podwórkowa "Koronowiacy", orkiestra dęta, zespół ludowy "Wesołe Gospodynie". Funkcjonuje tu również Klub Seniora "Grabina". Ośrodek jest inicjatorem zarówno działań kulturalnych jak i turystycznych, rekreacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koronowie

Szosa Kotomierska 3
86-010 Koronowo
tel.:52 382 25 04