Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim
interdyscyplinarne  /   ośrodek kultury / dom kultury

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim zgodnie ze statutem prowadzi działalność kulturalno-rozrywkową. W okresie roku szkolnego prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą w kołach zainteresowań takich jak: plastycznym, szachowym, czytelniczym, kulinarnym, teatralno-tanecznym, nauka gry na instrumentach w ognisku muzycznym ponadto działa chór dziewczęcy oraz orkiestra dęta. Od 1994r M-GOK jest wydawcą miesięcznika „Goniec Kowalewski”. Od 2003r. działa przy M-GOK Stowarzyszenie Artystów Amatorów „ARS”.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie Pomorskim

ul. Plac Wolności 13
87- 410 Kowalewo Pomorskie
tel.:56 684 11 74