Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Janikowie
Literatura  /  biblioteka

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Janikowie

Biblioteka publiczna w Janikowie mieści się przy ulicy Dworcowej 1. Statutowo jest częścią Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie jako pion bibliotek. W kwietniu 2006 roku MGOK przekształcono w samodzielną instytucję kultury. Taki status placówki umożliwił bibliotece korzystanie z subwencji celowych, m.in. na zakup książek i innych wydawnictw. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej datowany jest na 1967 rok, od tej pory księgozbiór sukcesywnie zwiększał się i obejmuje wszystkie działy piśmiennictwa. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Janikowie prowadzi dwie filie:
  • Filia nr 1 - ul. Przemysłowa 26 w Janikowie. Biblioteka rozpoczęła swoją działalność dnia 12.11.1956 r. Jako biblioteka zakładowa Janikowskich Zakładów Sodowych w Janikowie. W tym też dniu oddano do użytku budynek Zakładowego Domu Kultury, w którym biblioteka mieści się do dzisiaj.

  • Filia nr 2 - ul. Szkolna 7 w Kołodziejewie. Filia znajduje się na piętrze budynku OSP Kołodziejewo

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Janikowie

Dworcowa 1
88-160 Janikowo
tel.: +48523514445