Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie
Literatura  /  biblioteka

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie

Publiczna Biblioteka Miejska w Gniewkowie powstała z inicjatywy Miejskiej Rady Narodowej w Gniewkowie, przy pomocy materialnej Zarządu Miejskiego i ofiarności społeczeństwa. Funkcjonuje w Gniewkowie od 21 grudnia 1947 roku. W wyniku reformy samorządowej w 1990 roku Biblioteka w Gniewkowie, jak wszystkie biblioteki publiczne znalazła się w gestii samorządu terytorialnego. W 1991 roku Biblioteka Publiczna połączona została z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie i mieściła się w budynku ratusza przy ul. Dworcowej 17. 1 lipca 2008 roku Rada Miejska w Gniewkowie wyodrębniła bibliotekę ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i powołała samodzielną instytucję kultury pod nazwą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie. W sierpniu 2008 roku biblioteka zmieniła lokalizację i została przeniesiona do nowo wyremontowanego budynku przy ulicy Dworcowej 5 w Gniewkowie i tam funkcjonuje do dziś. Trzon księgozbioru stanowi literatura piękna dla dzieci i dorosłych. Pozostałą część stanowi piśmiennictwo z różnych dziedzin wiedzy. Księgozbiór tworzą także różnego rodzaju wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, informacyjne udostępniane w czytelni. Poza gromadzeniem i upowszechnianiem materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu, biblioteka realizuje konkursy (literackie i plastyczne), lekcje biblioteczne, spotkania autorskie oraz wydarzenia okolicznościowe...

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie

ul. Dworcowa 5
88-140 Gniewkowo
tel.: +48523558470