ośrodek kultury / dom kultury

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie powołano uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie w dniu 6 listopada 2007 r. Siedzibą MCK jest dawny budynek sejmiku powiatowego przy ul. Piłsudskiego 22 w mieście Lipno. Instytucja zarządza także kinem Nawojka, mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 33. Głównym zadaniem MCK w Lipnie jest tworzenie, upowszechnianie i organizowanie działalności kulturalnej. MCK m.in.: organizuje wydarzenia, jednorazowe i stałe zajęcia, stacjonarne, wędrowne i wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

ul. Piłsudskiego 22
87-600 Lipno

tel. 54 287 24 40
tel. kom. 784 007 607

sekretariat@mck-lipno.pl